Bekendmakingen en besluiten week 3 - 2018

12-01-2018

Tegen onderstaande besluiten kunt u schriftelijk bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan tot zes weken nadat het besluit verzonden is. Indien de verzenddatum ontbreekt, gaat de termijn van zes weken in op de dag na de bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u op onze website www.vianen.nl/bezwaar.

Verzenddatum: 11 januari 2018
Zaaknummer: 87431
Omschrijving: het vervangen van de omkasting van de cilinderschuif van het stuwcomplex Hagestein, verleende omgevingsvergunning
Locatie: Lekdijk 7 te Hagestein

Verzenddatum: 27 december 2017
Zaaknummer: 102791
Omschrijving: het bouwen van een school met kinderopvang, verleende omgevingsvergunning
Locatie: De Looch 3, 11 en 13 te Vianen

Verzenddatum: 27 december 2017
Zaaknummer: 107877
Omschrijving: het toekennen van nummeraanduiding ten behoeve van het bouwen van een school met kinderopvang, besluit nummeraanduiding
Locatie: De Looch 3, 11 en 13 te Vianen

Verzenddatum: 8 januari 2018
Zaaknummer: 55729
Omschrijving: het uitoefenen van het horecabedrijf “Kwalitaria”, verleende Drank en Horecavergunning
Locatie: Lijnbaan 15 te Vianen

Verzenddatum: 8 januari 2018
Zaaknummer: 101811
Omschrijving: het uitoefenen van het horecabedrijf “Kwalitaria”, verleende exploitatievergunning
Locatie: Lijnbaan 15 te Vianen

Overige bekendmakingen:

Verlengen beslistermijn:

Zaaknummer: 105380
Verzenddatum: 9 januari 2018
Omschrijving: het aanleggen van een geluidscherm land de A27 ten behoeve van het nieuwbouwproject Hoef en Haag, kennisgeving verlening beslistermijn
Locatie: Langs de oostelijke rijbaan van de A27 te Vianen

Aanvraag omgevingsvergunning:

Zaaknummer: VHL 1432
Voor: wijzigen van een bestaande schuur
Locatie: Aimé Bonnestraat 20 te Vianen
Ontvangen: 10 januari 2018

Zaaknummer: VHL 1209
Voor: gevelwijziging in de zijgevel van de woning
Locatie: Weidekamp 1 te Vianen
Ontvangen: 10 januari 2018

Zaaknummer: VHL 1031
Voor: het wijzigen en splitsen van een woning
Locatie: Voorstraat 62 te Vianen
Ontvangen: 9 januari 2018

Zaaknummer: VHL 1025
Voor: het realiseren van een woning
Locatie: Voorstraat 60 te Vianen
Ontvangen: 9 januari 2018

Zaaknummer: VHL 582
Voor: het wijzigen van de voorgevel van een woning
Locatie: Achterstraat 64 te Vianen
Ontvangen: 9 januari 2018

Zaaknummer: VHL 58
Voor: wijzigen van de reclame
Locatie: Hagenweg 5 te Vianen
Ontvangen: 2 januari 2018

Zaaknummer: VHL 641
Voor: het slopen van een draagmuur
Locatie: Lijnbaan 3 te Vianen
Ontvangen: 7 januari 2018.

Aanvraag Algemene Plaatselijke Verordening/Drank- en Horeca/evenementenvergunning:

Zaaknummer: 106729
Voor het exploiteren van het horecabedrijf HEER-LUK, voor de verkoop en proeven van licht alcoholische producten (wijn) samen met het nuttigen van kleine gerechten.
Locatie: Voorstraat 57 te Vianen
Ontvangen: 6 december 2017

Zaaknummer 558
Voor het exploiteren van het horecabedrijf Tapas 347
Locatie: Voorstraat 6 te Vianen
Ontvangen: 5 januari 2018

Tegen deze bekendmakingen kan geen bezwaar worden ingediend. De aanvragen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Voor het maken van een afspraak kunt u tussen 09.00 uur en 12.00 uur contact opnemen met Team Dienstverlening - Vergunningen, T: (0347) 369 911.

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De datum van de eerstvolgende vergadering van de commissie ruimtelijke kwaliteit
(voorheen welstandscommissie) is op 17 januari 2018 van 11.00 uur tot 14.00 in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar.

Erfgoedcommissie

De datum van de eerstvolgende vergadering van de Erfgoedcommissie is op 21 maart 2018 van 09.30 uur tot 12.30 in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar. Het is raadzaam om vooraf telefonisch contact op te nemen met mevrouw A. Reitsma, T: (088) 5997573 als u de zitting wilt bijwonen.

Vianen, 16 januari 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Vianen,

de wnd. secretaris,                           de burgemeester,

W. (Wybrand) Boersma                    W.G. (Wim) Groeneweg