Kappen van bomen

12-01-2018

In de week van 15 t/m 19 januari worden er aan de Monnikendreef, de Aime Bonnastraat en in de Vijfheerenlanden bomen gekapt. Het gaat om acht bomen in totaal. In het najaar worden er nieuwe bomen gepland.

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met het team Openbare Ruimte via (0347) 369 911.