Stand van zaken bestuurlijke besluitvorming Vijfheerenlanden

13-02-2018

Op 31 januari was de hoorzitting van de vaste kamercommissie. Ter voorbereiding op deze hoorzitting zijn inwoners en maatschappelijke organisaties opgeroepen hun mening te geven over de voorgenomen herindeling.  Tijdens de hoorzitting is enkele personen gevraagd hun mening toe te lichten en vragen van de commissieleden te beantwoorden. Voor de herindeling Vijfheerenlanden werd mevrouw Den Breejen, de directies van omgevingsdienst (OZHZ) en de veiligheidsregio's (VRU en VRZHZ) en de gedeputeerden van beide provincies gehoord. Van deze vergadering wordt een verslag opgesteld.

De volgende stap in Den Haag is de schriftelijke inbreng van de Kamerfracties bij het verslag. Dat zijn de vragen over het wetsvoorstel mede naar aanleiding van de hoorzitting. Deze inbreng sloot op 8 februari 2018.

Hoe verder?

De minister beantwoordt de vragen in de nota naar aanleiding van het verslag. Deze nota wordt 3 à 4 weken na 8 februari aan de Kamer gezonden. Daarna meldt de Tweede Kamercommissie van Binnenlandse Zaken de wetsvoorstellen aan voor plenaire behandeling in de Tweede Kamer. Op dit moment is de verwachting dat de behandeling medio april kan plaatsvinden.