Wel referendum, nog geen gemeenteraadsverkiezingen

13-02-2018

De gemeenteraadsverkiezingen voor de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik vinden dit jaar vanwege de herindeling tot de gemeente Vijfheerenlanden per 1 januari 2019 niet in maart maar op 21 november plaats.

Raadgevend referendum

Op 21 maart wordt wel een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Deze wet bepaalt:

  • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);
  • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
  • hoe het toezicht is geregeld.

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op www.referendumwiv2017.nl. Dit helpt u misschien uw mening te vormen.

Stemlocaties

De locaties waar u van 07.30 tot 21.00 uur kunt stemmen voor het referendum zijn:

Stadhuis Voorstraat 30 4132 AS Vianen
De Rank 't Wed 14 4132 CC Vianen
Zorgcentrum Hof van Batenstein Hof van Batenstein 1 4131 HA Vianen
De Prenter Grote Geusplein 1 4131 GZ Vianen
De Wiekslag Het Slyk 7 4133 EA Vianen
De Hoeksteen Groenkade 7 4133 NB Vianen
Clubgebouw Brederodes Langeweg 4 4133 AX Vianen
Dorpshuis De Biezen Bongerd 4 4124 AK Hagestein
Dorpshuis 't Knooppunt Graaf Florisstraat 4a 4121 EL Everdingen
Verenigingsgebouw De Krooshof Sidewende 1 4122 GX Zijderveld