Aanslag gemeentelijke belastingen/ WOZ-beschikking 2018

23-02-2018

Omstreeks 28 februari 2018 verschijnt de aanslag gemeentelijke heffingen 2018. Als u uw account bij MijnOverheid heeft geactiveerd, dan krijgt u de aanslag niet per post, maar digitaal in uw berichtenbox van MijnOverheid. In dat geval ontvangt u hierover een e-mailbericht.

Vragen?

Bel ons tussen 09.00 en 12.30 uur op nummer 0345-636363. Mail ons via belastingen@vianen.nl. Via e-mail kunt u ook een afspraak maken.
De afdelingen WOZ en Belastingen zijn sinds 1 januari 2018 gevestigd in het Stadskantoor van Leerdam. Afspraken vinden plaats in Leerdam.
Op 28 februari en 7 maart 2018 zijn er inloopdagen in het Stadhuis van Vianen. Medewerkers zijn dan aanwezig van 09.00 tot 20.00 uur. Voor die dagen is géén afspraak nodig.

Taxatieverslag

U kunt hier het taxatieverslag van uw onroerende zaak bekijken. Ook het taxatieverslag van niet-woningen (bedrijven, scholen, grond, en dergelijke) kan worden geraadpleegd.

WOZ-waarden inzien

Via de website www.wozwaardeloket.nl kunt u WOZ-waarden van andere woningen inzien. De gemeente verstrekt geen WOZ-waarden.

Betaling in termijnen

Het is mogelijk de aanslag via automatische incasso in (maximaal) tien termijnen te voldoen. U kunt hier een machtiging voor automatische incasso afgeven.

Meer informatie/online regelen

Voor meer informatie over onderstaande onderwerpen verwijzen we u naar de onderstaande pagina’s.