Openbare forumavond

28-02-2018

Op dinsdag 6 maart is er van 21.00 tot uiterlijk 23.00 uur een open forumavond in de Raadzaal van het Stadhuis.

Let op: de avond om 21.00 uur in plaats van 20.00 uur. Van 20.00 uur tot uiterlijk 21.00 uur is er een presentatie van de Stichting Hof van Brederode over de plannen voor de reconstructie van de kasteeltuin aan de Ringdijk in Vianen.

Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling agenda voor de openbare forumavond van 6 maart 2018
3. Spreekrecht publiek
Bij dit agendapunt wordt geïnventariseerd welke insprekers er zijn en voor welk onderwerp.
Toelichting:
Er kan alleen worden ingesproken over de onderwerpen die op de agenda van het forum staan. De spreektijd is vijf minuten per inspreker en insprekers moeten zich vooraf aanmelden bij de griffier.
Het spreekrecht is aan het begin van de behandeling van het desbetreffende onderwerp. Insprekers moeten bij de griffier aangeven over welk onderwerp zij willen inspreken.
4. Bespreking conceptraadsvoorstellen
Toelichting:
Voor de openbare forumavond van woensdag 6 maart 2018 zijn er drie conceptraadsvoorstellen die besproken moeten worden.
• Portefeuille wethouder Meurs
a. Aanvullen budget duurzaamheidslening gemeente Vianen
• Portefeuille wethouder Landwehr
b. Gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan “Dorpen” voor het perceel tussen
Biezenweg 6 en 8 in Hagestein.
c. Bestemmingsplan zorglandgoed Bloemendaal
5. Sluiting

Vragen / aanmelden spreekrecht

Heeft u vragen over de openbare forumavond van 6 maart? Of wilt u zich aanmelden voor het spreekrecht publiek? Dan kunt u terecht bij de griffier, de heer C.J. Steehouwer, via 06 5199 9415 of k.steehouwer@vianen.nl

Raadplegen stukken

De agenda (en achterliggende stukken) is te raadplegen op www.vianen.nl