Vergadering van het Vijfheerenlanden-beraad

05-03-2018

Op dinsdag 13 maart vindt om 19.30 uur een vergadering van het Vijfheerenlanden-beraad plaats in de Raadzaal van het Stadhuis in Vianen. De voorzitter is de heer A.F. (André) Bonthuis (waarnemend burgemeester gemeente Zederik), de secretaris is mevrouw K.I. (Krista) Goossens (beoogd griffier gemeente Vijfheerenlanden).

Agenda:

1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling agenda voor de openbare vergadering van het Vijfheerenlanden-Beraad van 13 maart 2018
3. Spreekrecht publiek
Toelichting:
Aanmelden voor het spreekrecht kan vooraf aan de vergadering bij de secretaris van het VHL-Beraad, K.I. (Krista) Goossens via 088 599 7095 of k.goossens@vijfheerenlanden.nl.
4. Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare vergadering van het VHL-Beraad van 15 februari 2018
5. Ingekomen stukken
6. Voortgang in het wetgevingstraject herindeling Vijfheerenlanden
7. VHL-Beraad-voorstel: Tijdelijke huisvesting gemeenteraad Vijfheerenlanden
8. VHL-Beraad-voorstel: Aanpassing Koersdocument Sociaal Domein Vijfheerenlanden
9. VHL-Beraad-voorstel: Afwegingskader VTH-taken (vergunning, toezicht en handhaving)
10. Rondvraag
11. Sluiting

De agenda voor de openbare vergadering van het VHL-Beraad van 13 maart 2018 is door de griffiers geplaatst in de Raadsinformatiesystemen van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en op Vijfheerenlanden.nl . De vergadering is ook live te beluisteren via Vianen.nl.