Vervolg renovatiewerkzaamheden riolering

13-03-2018

In de week van 19 maart starten wij met de uitvoering van renovatiewerkzaamheden aan het riool. Het complete werk duurt ongeveer twee weken en vindt verspreid over de kernen Hagestein, Everdingen en Zijderveld plaats. Voor deze renovatie hoeft de grond niet open, maar wordt een hightech werkwijze ingezet die zorgt voor minimale overlast. Het werk wordt uitgevoerd via de inspectieputten (met stalen deksels).

Vooruitlopend op de lokale werkzaamheden ontvangen omwonenden, indien nodig, een brief met de nodige informatie over voorzorgsmaatregelen die u kunt nemen om eventuele overlast zoveel mogelijk te voorkomen.

Mogelijke verkeershinder

De werkzaamheden worden uitgevoerd met grote voertuigen via de inspectieputdeksels. De straat kan tijdens deze werkzaamheden korte tijd geblokkeerd zijn.

Toelichting op werkzaamheden

De zogenaamde deelreparaties die uitgevoerd worden, zijn noodzakelijk voor het in stand houden van het riool. Hierdoor wordt de levensduur verlengd en is een goede afvoer van het afvalwater en/of regenwater gewaarborgd.

Uitvoering

Aannemingsbedrijf Insituform Rioolrenovatietechniek B.V. voert deze werkzaamheden uit. De hightech techniek die dit aannemingsbedrijf gebruikt is de zogenaamde Insituform kousmethode. Deze ‘kous’ is met hars geïmpregneerd en wordt in de beschadigde rioolbuis aangebracht. Deze ‘kous’ laten ze uitharden met stoom, UV licht of warm water en zo ontstaat een nieuwe naadloze rioolbuis.

Meer informatie

Wilt u meer weten of ervaart u problemen? Neem dan contact op met de heer Joore (Insituform) via 06-14402864 .