Bekendmakingen en besluiten week 12 - 2018

20-03-2018

Tegen onderstaande besluiten kunt u schriftelijk bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan tot zes weken nadat het besluit verzonden is. Indien de verzenddatum ontbreekt, gaat de termijn van zes weken in op de dag na de bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u op onze website www.vianen.nl/bezwaar.

Verzenddatum: 16 maart 2018
Zaaknummer: VHL 6833
Omschrijving: het plaatsen van een dakkapel met nokverhoging op de woning, verleende omgevingsvergunning
Locatie: Gaaspstraat 3 te Vianen

Verzenddatum: 13 maart 2018
Zaaknummer: VHL 58
Omschrijving: Wijzigen van de reclame t.b.v. het vestigen van een Praxis bouwmarkt, verleende omgevingsvergunning
Locatie: Hagenweg 5 te Vianen

Verzenddatum: 13 maart 2018
Zaaknummer: VHL 2708
Omschrijving: gevelwijziging, verleende omgevingsvergunning
Locatie: Buitenstad 42 te Vianen

Aanvraag omgevingsvergunning:
Zaaknummer: VHL 13271
Voor: Bemaling t.b.v. kolken in Vianen, melding lozing in de bodem of de riolering buiten inrichtingen
Locatie: Aimé Bonnastraat, Brugstraat en De Limiet te Vianen
Ontvangen: 14 maart 2018

Zaaknummer: VHL 11330
Voor: dakkapel
Locatie: De Bol 8 te Vianen
Ontvangen: 13 maart 2018

Zaaknummer: VHL 12855
Voor: dakkapel
Locatie: Hoevesteinselint 30 te Hoef en Haag
Ontvangen: 13 maart 2018

Zaaknummer: VHL 12854
Voor: Garage aan woning
Locatie: Hogelandseweg 95 te Vianen
Ontvangen: 12 maart 2018

Zaaknummer: VHL 12741
Voor: Wijzing inrichting betoncentrale
Locatie: De Limiet 23 te Vianen
Ontvangen: 12 maart 2018

Tegen deze bekendmakingen kan geen bezwaar worden ingediend. De aanvragen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Voor het maken van een afspraak kunt u tussen 09.00 uur en 12.00 uur contact opnemen met Team Dienstverlening - Vergunningen, 088 599 8888.

Overige bekendmakingen

Koopzondagen aangewezen

Winkels moeten op zon- en feestdagen gesloten zijn. Volgens de Verordening winkeltijden Vianen 2012 heeft het college de mogelijkheid om per jaar twaalf zon- en feestdagen aan te wijzen waarop winkels wel geopend mogen zijn. Voor 2018 zijn aangewezen zondag 14 oktober, zondag 21 oktober, zondag 28 oktober, zondag 4 november, zondag 11 november, zondag 18 november, zondag 25 november, zondag 2 december, zondag 9 december, zondag 16 december, zondag 23 december, zondag 30 december.

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De datum van de eerstvolgende vergadering van de commissie ruimtelijke kwaliteit (voorheen welstandscommissie) is op 28 maart 2018 van 11.00 uur tot 14.00 uur in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar.

Erfgoedcommissie

De datum van de eerstvolgende vergadering van de Erfgoedcommissie is op 18 april 2018 van 09.30 tot 12.30 uur in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar. Het is raadzaam om vooraf telefonisch contact op te nemen met mevrouw A. (Angelique) Reitsma, 088 599 7573 als u de zitting wilt bijwonen.

Vianen, 20 maart 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Vianen,


de loco secretaris                                           de burgemeester


W. (Wybrand) Boersma                               W.G. (Wim) Groeneweg