Bekendmakingen en besluiten week 15 - 2018

10-04-2018

Tegen onderstaande besluiten kunt u schriftelijk bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan tot zes weken nadat het besluit verzonden is. Indien de verzenddatum ontbreekt, gaat de termijn van zes weken in op de dag na de bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u op onze website www.vianen.nl/bezwaar.

Verzenddatum: 4 april 2018.
Zaaknummer: VHL 582.
Omschrijving: wijzigen van de voorgevel, verleende omgevingsvergunning.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Achterstraat 46 te Vianen.

Verzenddatum: 4 april 2018.
Zaaknummer: VHL 107910.
Omschrijving: het bouwen van een woning (kavel 9, Hoef en Haag), verleende omgevingsvergunning.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Hoevenweg 37 te Hagestein.

Verzenddatum: 4 april 2018.
Zaaknummer: VHL 6861.
Omschrijving: toekennen huisnummer voor de bouw van een woning, besluit nummeraanduiding.
Locatie: Hoevenweg 37 te Hagestein.

OVERIGE BEKENDMAKINGEN

Aanvraag omgevingsvergunning

Zaaknummer: VHL 16039.
Voor: plaatsen dakkapel op het voorgevel dakvlak van de woning.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Benedictushof 39 te Vianen.
Ontvangen: 5 april 2018.

Zaaknummer: VHL 16447.
Voor: het vervangen van 3 bruggen.
Activiteit: bouwen.
Locatie: nabij Autenasekade 1, 5  en Franciscushof 207 te Vianen.
Ontvangen: 5 april 2018.

Zaaknummer: VHL 15774.
Voor: interne wijziging.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Keizerstraat 8 te Vianen.
Ontvangen: 2 april 2018.

Zaaknummer: VHL 15770.
Voor: renovatie van 34 eengezinswoningen.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Stammershoefstraat 30 t/m 36, 38 t/m 48 en 40 t/m 60, Cambierstraat 1 t/m 11 en Van Mourikstraat 1 t/m 11 en 2 t/m 12 te Vianen.
Ontvangen: 2 april 2018.

Tegen deze bekendmakingen kan geen bezwaar worden ingediend. De aanvragen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Voor het maken van een afspraak kunt u tussen 09.00 uur en 12.00 uur contact opnemen met Team Vergunningen 088 599 8888.

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De datum van de eerstvolgende vergadering van de commissie ruimtelijke kwaliteit (voorheen welstandscommissie) is op 11 april 2018 van 11.00 uur tot 14.00 uur in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar.

Erfgoedcommissie

De datum van de eerstvolgende vergadering van de Erfgoedcommissie is op 18 april 2018 van 09.30 uur tot 12.30 uur in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar. Het is raadzaam om vooraf telefonisch contact op te nemen met Angelique Reitsma 088 599 7375, als u de zitting wilt bijwonen.

Vianen, 10 april 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Vianen,


de loco secretaris                                           de burgemeester


W. (Wybrand) Boersma                               W.G. (Wim) Groeneweg