Dijkversterking bij De Hagen

17-04-2018

De Lekdijk heeft ter hoogte van woonwijk De Hagen last van piping. Hierbij stroomt water via een zandlaag onder een dijk door en komt het achter de dijk weer omhoog. Uiteindelijk verzwakt de dijk hierdoor. Waterschap Rivierenland is daarom bezig om het pipingprobleem op te lossen.

Er zijn een aantal alternatieven bekeken en beoordeeld, samen met bewoners en deskundigen. Op 10 april presenteerde het Waterschap het zogeheten voorkeursalternatief. Lees er meer over in bijgaande uitleg.