Wie verdient volgens u een lintje?

01-05-2018

Vrijwilligers die zich lange tijd elke week zonder enig eigenbelang inzetten voor een organisatie, stichting of vereniging, werknemers, kunstenaars, sporters of wetenschappers die een bijzondere of zeer uitzonderlijke prestatie op hun werk leveren? Al deze mensen kunnen in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding. Heeft u iemand op het oog? Dien dan een aanvraag in bij de gemeente! Want iedereen kan iemand anders voorstellen.

Hoe dient u een voorstel in?

Op www.lintjes.nl vindt u informatie over Koninklijke onderscheidingen. Ook op www.vianen.nl/lintjes leest u meer informatie over het doen van een aanvraag. Als u iemand wilt voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding, dan kunt u een voordracht indienen bij de burgemeester van de gemeente waar diegene woont. Om de kans op een succesvolle voordracht te vergroten, is het belangrijk dat u daarbij zoveel mogelijk aangeeft op welke terreinen en gedurende welke perioden de betrokkene actief is geweest. De vrijwilligersactiviteiten van mensen zijn van doorslaggevend belang voor het al dan niet toekennen van een onderscheiding.

Waar vindt u het aanvraagformulier?

Voor uw voordracht dient u gebruik te maken van een voorstelformulier. U kunt dit vinden op de website https://lintjes.nl/download. U kunt het ook aanvragen bij de kabinetsmedewerker van uw gemeente. U ontvangt het formulier dan per mail. Om uw aanvraag goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het formulier volledig ingevuld en ondertekend, en bij voorkeur ook digitaal, indient.

Indienen voor 1 juli 2018

Wilt u de onderscheiding tijdens de Lintjesregen in 2019 laten uitreiken? Dien het voorstel dan vóór 1 juli 2018 in via kabinet@vijfheerenlanden.nl en/of bij de gemeente Vianen t.a.v de burgemeester en zet op de enveloppe vertrouwelijk. Het adres is: postbus 46, 4130 EA Vianen.

Contact

Twijfelt u of de verdiensten bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding? Dan kunt u contact opnemen met het Lintjescomité. Dit comité bestaat uit vijf inwoners:

  • Henk Klein Kranenburg (06 – 2298 4034)
  • Dick den Hertog (06 – 1546 0720)
  • Dieneke Leeuwis (06 – 2923 2016)
  • Joke Faaij (06 – 3032 5327)
  • Henk Lammertink (06 – 3196 0473)

Zij zijn op de hoogte van de voorwaarden en kunnen uw vragen beantwoorden. Met vragen over Koninklijke onderscheidingen of wanneer u het idee hebt om de Koninklijke onderscheiding tijdens een andere gelegenheid uit te laten reiken, kunt u ook contact opnemen met de kabinetsmedewerker van de gemeente Vianen, Suzanne de Keijzer, 088 – 599 7324 of kabinet@vijfheerenlanden.nl.