Bekendmakingen en besluiten week 22 - 2018

29-05-2018

Tegen onderstaande besluiten kunt u schriftelijk bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan tot zes weken nadat het besluit verzonden is. Indien de verzenddatum ontbreekt, gaat de termijn van zes weken in op de dag na de bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u op onze website www.vianen.nl/bezwaar.

Zaaknummer: VHL15000.
Verzenddatum: 17 mei 2018.
Omschrijving: het opdelen van een winkel in twee winkels, verleende omgevingsvergunning.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Voorstraat 46 en 48 te Vianen.

Zaaknummer: 19466.
Verzenddatum: 16 mei 2018
Omschrijving: verleende exploitatievergunning voor ijssalon De IJsmeester.
Locatie: Voorstraat 57 te Vianen.

Overige bekendmakingen

Zaaknummer: 14715.
Verzenddatum: 25 mei 2018.
Voor: aanleg gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken ter hoogte van Stammershoefstraat 95
Vianen.

Zaaknummer: 22151.
Verzenddatum: 25 mei 2018.
Voor: aanleg gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken ter hoogte van Populierstraat 34 Vianen.

Voor beiden geldt:
- Wegenverkeerswet 1994 (WvW 1994), art. 15, lid 1, en het bepaalde in artikel 12 van het Besluit Administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW).

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De datum van de eerstvolgende vergadering van de commissie ruimtelijke kwaliteit (voorheen welstandscommissie) is 6 juni 2018 van 11.00 uur tot 14.00 uur in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar.

Erfgoedcommissie

De datum van de eerstvolgende vergadering van de Erfgoedcommissie is op 30 mei 2018 van 09.30 uur tot 12.30 uur in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar. Het is raadzaam om vooraf telefonisch contact op te nemen met mevrouw A. (Angelique) Reitsma, (088) 599 7573 als u de zitting wilt bijwonen.

Vianen, 29 mei 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Vianen,

de loco secretaris   de burgemeester

F. (Francis) Jongmans                                W.G. (Wim) Groeneweg