Promotie Waterjaar in de startblokken!

30-05-2018

Het Waterjaar gaat bijna van start! Gemeente, Stuurgroep Vianen Promotie, organisaties, ondernemers en vele vrijwilligers staan te popelen om te beginnen met de promotie van onze mooie Vrijstad Vianen en het water dat daarmee verbonden is. De komende tijd staan activiteiten en evenementen in het teken van het thema water in de breedste zin van het woord. Wat staat ons zoal te wachten?

Vianen bruist!

Achter de schermen zijn vele organisaties druk met het Waterjaar. Het waterjaar barst los in het weekend van 7 en 8 juli aanstaande met o.a. een groots festival By the Creek en zal eindigen in 2019 met de Sleepbootdagen.

In de aanloop naar 7 en 8 juli zullen jongeren van het Oosterlicht College kunstwerken maken in Middelwaard, zal de kaartverkoop voor Breakfast by the Creek starten, komen er kano’s naar Vianen en schrijven de zwemfanaten zich in voor een duik in het Merwedekanaal. De Stichting Jan Blanken zal voor 17 juli zijn laatste hand leggen aan het monument en het Stedelijk museum bereidt zich voor op de ontvangst van unieke kroonjuwelen van Jan Blanken.


Waarom een waterjaar?

Vianen en water; ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Natuurlijk is er de prachtige Lek. De Lek waarachter een boeiende, historische stad is verrezen. We waarderen het water: de Lek en het Merwedekanaal, door alles te bekijken wat er maar op vaart en door in stilte te luisteren naar het water. We genieten ook van de recreatieplassen, de mooie Viaanse grachten en van even verderop een lokaal gebrouwen biertje drinken op Fort Everdingen. We fungeren als poort tot een weids landschap met sloten, vaarten, kanalen, plassen, meren en rivieren. We hebben molens, gemalen, polders en prachtige dijklandschappen.

Maar er was en is ook een dreiging van de Lek. Deze dreiging heeft een stempel gezet op de bevolking, die geboren werd, leefde, zwoegde en stierf in de landen tussen Merwede-, Lek-, Noord-, en Diefdijk. Ze hielden er altijd rekening mee: in hun huizenbouw, in de bedrijfsvoering, in de plaatsing van hun kerken, in hun alarmeringssysteem, in hun dijk- en waterschapsorganisatie. En ook nu speelt de watergeschiedenis een belangrijke rol in de innovatieve plannen: de nieuwbouwprojecten Hoef en Haag en Sluiseiland en de herinrichting van de Voorstraat.

Kortom: een prachtig thema met vele leuke evenementen en activiteiten waarmee wij u van harte welkom heten in Vrijstad Vianen!