Bekendmakingen en besluiten week 26 - 2018

25-06-2018

Tegen onderstaande besluiten kunt u schriftelijk bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan tot zes weken nadat het besluit verzonden is. Indien de verzenddatum ontbreekt, gaat de termijn van zes weken in op de dag na de bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Verzenddatum: 19 juni 2018.
Zaaknummer: VHL 6839.
Omschrijving: het bouwen van 119 woningen in Fase 2, deelgebied A, B en C in Hoef en Haag, verleende omgevingsvergunning.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Bastionstraat 1 t/m 7 en 9 t/m 15, Hagesteinsestraat 2 t/m 10 en 12 t/m 22, 1ste Poortstraat 1 t/m 13, 15 t/m 23, 25 t/m 31, 33 t/m 47 en 49 t/m 61, 2de Poortstraat 1 t/m 5, 7 t/m 19, 21 t/m 35, 37 en 39, 41 t/m 51, 53 t/m 59 en 61 t/m 67, Otto van Asperenstraat 2 t/m 10 en 12 t/m 22, Lekstraat 2 t/m 10 en 12 t/m 22 en Binnengrachthof 1 t/m 9, 11 t/m 19 en 2 t/m 6 te Hoef en Haag.

Verzenddatum: 19 juni 2018.
Zaaknummer: VHL 10666.
Omschrijving: toekennen huisnummering voor het bouwen van 119 woningen in Fase 2, deelgebied A, B en C in Hoef en Haag, besluit huisnummering.
Locatie: Bastionstraat 1 t/m 7 en 9 t/m 15, Hagesteinsestraat 2 t/m 10 en 12 t/m 22, 1ste Poortstraat 1 t/m 13, 15 t/m 23, 25 t/m 31, 33 t/m 47 en 49 t/m 61, 2de Poortstraat 1 t/m 5, 7 t/m 19, 21 t/m 35, 37 en 39, 41 t/m 51, 53 t/m 59 en 61 t/m 67, Otto van Asperenstraat 2 t/m 10 en 12 t/m 22, Lekstraat 2 t/m 10 en 12 t/m 22 en Binnengrachthof 1 t/m 9, 11 t/m 19 en 2 t/m 6 te Hoef en Haag.

Verzenddatum: 7 juni 2018.
Zaaknummer: VHL 23383.
Omschrijving: het plaatsen van een overkapping met schuur, verleende omgevingsvergunning.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Jan van Arkelstraat 6 te Everdingen.

Rectificatie

Zaaknummer: VHL 23383.
Voor: het plaatsen van een overkapping met schuur.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Jan van Arkelstraat 6 te Everdingen.
Ontvangen: 1 juni 2018.

Verlenging beslistermijn

Zaaknummer: VHL 19494.
Voor: het legaliseren van een bijgebouw bij de woning.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Lekdijk 30 te Hagestein.
Ontvangen : 21 juni 2018.

Aanvraag omgevingsvergunning

Zaaknummer: VHL 25602.
Voor: bouwen van een woning.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Diefdijk 21 te Everdingen.
Ontvangen: 19 juni 2018.

Zaaknummer: VHL 25191.
Voor: het bouwen van een erker aan de voorzijde van de woning.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Nijensteinseweg 40 te Hagestein.
Ontvangen: 15 juni 2018.

Zaaknummer: VHL 25350.
Voor: het vervangen van 4 betonnen paaltjes door 4 natuurstenen gefrijnde palen en het plaatsen
van 2 smeedijzeren leuningen.
Activiteit: monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen.
Locatie: Langendijk 18 te Vianen.
Ontvangen: 18 juni 2018.

Zaaknummer: VHL 25485.
Voor: aanleg voorbelasting tbv Energielab Autena.
Activiteit: werk of werkzaamheden uitvoeren.
Locatie: Autenasekade ter plaatse van het windpark te Vianen.
Ontvangen: 15 juni 2018.

Zaaknummer: VHL 25114.
Voor: herinrichting Voorstraat.
Activiteit: melding lozing in de bodem of de riolering buiten inrichtingen.
Locatie: Voorstraat te Vianen.
Ontvangen: 19 juni 2018.

Zaaknummer: VHL 25076.
Voor: plaatsen overkapping.
Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.
Locatie: Badhuisstraat 25 te Vianen.
Ontvangen: 14 juni 2018.

Zaaknummer: VHL 24890.
Voor: reclame.
Activiteit: reclame.
Locatie: Voorstraat 46 te Vianen.
Ontvangen: 13 juni 2018.

Zaaknummer: VHL 25076.
Voor: plaatsen overkapping.
Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.
Locatie: Badhuisstraat 25 te Vianen.
Ontvangen: 14 juni 2018.

Zaaknummer: VHL 24750.
Voor: tijdelijke lokalen bij middelbare school.
Activiteit: melding brandveilig gebruik.
Locatie: Uithoflaan 1a te Vianen.
Ontvangen: 13 juni 2018.

Zaaknummer: VHL 24746.
Voor: tijdelijke lokalen bij middelbare school.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Uithoflaan 1a te Vianen.
Ontvangen: 13 juni 2018.

Zaaknummer: VHL 24512.
Voor: het slopen van de bestaande bebouwing en het oprichten van een bedrijfsgebouw.
Activiteit: bouwen, slopen.
Locatie: Diefdijk 28 te Everdingen.
Ontvangen: 11 juni 2018.

Zaaknummer: VHL 24327.
Voor: dakkapel.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Lijnbaan 6 te Vianen.
Ontvangen: 9 juni 2018.

Zaaknummer: VHL 24311.
Voor: nieuwbouw woonboot met kantoorruimte.
Activiteit: bouwen, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.
Locatie: Stuartweg 4k te Vianen.
Ontvangen: 8 juni 2018.

Zaaknummer: VHL 24208.
Voor: bouwen van 2 kapschuren.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Mauritsstraat 44 en Wilhelminastraat 86 te Vianen.
Ontvangen: 7 juni 2018.

Zaaknummer: VHL 24188.
Voor: plaatsen rooster t.b.v. airco.
Activiteit: monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen.
Locatie: Voorstraat 50 te Vianen.
Ontvangen: 7 juni 2018.

Zaaknummer: VHL 24130.
Voor: muur doorbraak.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Stammershoefstraat 22 Vianen.
Ontvangen: 7 juni 2018.

Aanvraag Algemene Plaatselijke Verordening/Drank- en Horeca/evenementenvergunning

Verzenddatum: 7 juni 2018.
Zaaknummer: 23014, 13502.
Omschrijving: verleende Drank- en horecawet vergunning, exploitatievergunning een lunchroom Hej Noor.
Locatie: Voorstraat 19, Vianen.

Tegen deze bekendmakingen kan geen bezwaar worden ingediend. De aanvragen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Voor het maken van een afspraak kunt u tussen 09.00 uur en 12.00 uur contact opnemen met Team Vergunningen 088 599 7053.

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De datum van de eerstvolgende vergadering van de commissie ruimtelijke kwaliteit (voorheen welstandscommissie) is op 6 juli 2018 van 11.00 uur tot 14.00 uur in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar.

Erfgoedcommissie

De datum van de eerstvolgende vergadering van de Erfgoedcommissie is op 11 juli 2018 van 09.30 uur tot 12.30 uur in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar. Het is raadzaam om vooraf telefonisch contact op te nemen met mevrouw A. (Angelique) Reitsma 088 599 7573 als u de zitting wilt bijwonen.

Vianen, 26 juni 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Vianen,

de loco secretaris
F. (Francis) Jongmans

de burgemeester
W.G. (Wim) Groeneweg