Bekendmakingen en besluiten week 27 - 2018

03-07-2018

Tegen onderstaande besluiten kunt u schriftelijk bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan tot zes weken nadat het besluit verzonden is. Indien de verzenddatum ontbreekt, gaat de termijn van zes weken in op de dag na de bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Verzenddatum: 26 juni 2018
Zaaknummer: VHL 24188
Omschrijving: het plaatsen van een rooster t.b.v. airco in de stijl van het pand en in de kleur vna de achtergrond, verleende omgevingsvergunning
Activiteit: bouwen, handelen met gevolgen voor een beschermd monument
Locatie: Voorstraat 50 te Vianen

Verzenddatum: 25 juni 2018
Zaaknummer: VHL 22449
Omschrijving: het plaatsen van een dakkapel op het voorgevel dakvlak van de woning, verleende omgevingsvergunning
Activiteit: Bouwen
Locatie: Boerenzwaluwpad 16 te Hoef en Haag

Verzenddatum: 25 juni 2018
Zaaknummer: VHL 19211
Omschrijving: het plaatsen van één dakkapel op het voorgevel dakvlak en één dakkapel op het achterdakvlak van de woning, verleende omgevingsvergunning
Activiteit: Bouwen
Locatie: Boerenzwaluwpad 7 te Hoef en Haag

Verzenddatum: 21 juni 2018
Zaaknummer: VHL 215403
Omschrijving: het plaatsen van een overkapping in de achtertuin, verleende omgevingsvergunning
Activiteit: Bouwen
Locatie: 2de Graaf van Hollanddijk 16 te Hoef en Haag

Aanvraag omgevingsvergunning:

Zaaknummer: VHL 26805
Voor: gevelreclame
Activiteit: reclame
Locatie: Voorstraat 48 te Vianen
Ontvangen: 26 juni 2018

Zaaknummer: VHL 26742
Voor: het bouwen van een dakkapel
Activiteit: bouwen
Locatie: Amaliastein 168 te Vianen
Ontvangen: 26 juni 2018

Zaaknummer: VHL 226625
Voor: vervangen bovenbouw (liggers en dek) van de bestaande steiger (AS001) in de passantenhaven
Activiteit: bouwen
Locatie: Kanaalweg te Vianen
Ontvangen: 26 juni 2018

Tegen deze bekendmakingen kan geen bezwaar worden ingediend. De aanvragen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Voor het maken van een afspraak kunt u tussen 09.00 uur en 12.00 uur contact opnemen met Team Vergunningen via 088 599 7053

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De datum van de eerstvolgende vergadering van de commissie ruimtelijke kwaliteit (voorheen welstandscommissie) is op 6 juli 2018 van 11.00 uur tot 14.00 in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar.

Erfgoedcommissie

De datum van de eerstvolgende vergadering van de Erfgoedcommissie is op 11 juli 2018 van 09.30 uur tot 12.30 in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar. Het is raadzaam om vooraf telefonisch contact op te nemen met mevrouw A. (Angelique) Reitsma via 088 599 7573 als u de zitting wilt bijwonen.

Vianen, 3 juli 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Vianen,

de loco secretaris
F. (Francis) Jongmans

de burgemeester
W.G. (Wim) Groeneweg