Bekendmakingen en besluiten week 31 - 2018

31-07-2018

Tegen onderstaande besluiten kunt u schriftelijk bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan tot zes weken nadat het besluit verzonden is. Indien de verzenddatum ontbreekt, gaat de termijn van zes weken in op de dag na de bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u op onze website www.vianen.nl/bezwaar.

Verzenddatum: 20 juli 2018.
Zaaknummer: VHL 11602.
Omschrijving: het bouwen van een woning met bijgebouw, verleende omgevingsvergunning.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Hoevenweg 21, Hagestein.

Verzenddatum: 20 juli 2018.
Zaaknummer: VHL 26742.
Omschrijving: het plaatsen van 2 dakkapellen op het zijdakvlak van de woning, verleende omgevingsvergunning.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Amaliastein 168, Vianen.

Verzenddatum: 24 juli 2018.
Zaaknummer: VHL 29725.
Omschrijving: het wijzigen van een gevelopening aan de voorkant van de woning, verleende omgevingsvergunning.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Amaliastein 166, Vianen.

Verzenddatum: 25 juli 2018.
Zaaknummer: VHL 19494.
Omschrijving: het legaliseren van een bijgebouw bij de woning, verleende omgevingsvergunning.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Lekdijk 30, Hagestein.

Verzenddatum: 25 juli 2018.
Zaaknummer: VHL 24746.
Omschrijving: het plaatsen van extra tijdelijke klaslokalen d.m.v. units voor een periode van 6 maanden, verleende omgevingsvergunning.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Lekdijk 30, Hagestein.

OVERIGE BEKENDMAKINGEN

Aanvraag omgevingsvergunning

Zaaknummer: VHL 30319.
Voor: het wijzigen van een erfafscheiding bij de woning.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Marcelis Keldermanshof 12 te Hoef en Haag.
Ontvangen: 24 juli 2018.

Zaaknummer: VHL 30487.
Voor: het plaatsen van opties bij de woning (bouwnummers 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 30 en 31).
Activiteit: bouwen.
Locatie: plan Hoef & Haag, deelplan Het Lint, te Hoef en Haag.
Ontvangen: 25 juli 2018.

Aanvraag Algemene Plaatselijke Verordening/Drank- en Horeca/evenementenvergunning

Verzenddatum: 26 juli 2018.
Zaaknummer: 26355.
Omschrijving: verleende evenementenvergunning, Feestweek Zijderveld 23 augustus t/m 1 september 2018.
Locatie: Perceel/weiland naast Zijderveldselaan 5.

Tegen deze bekendmakingen kan geen bezwaar worden ingediend. De aanvragen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Voor het maken van een afspraak kunt u tussen 09.00 uur en 12.00 uur contact opnemen met Team Vergunningen via 088 599 7053.

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De datum van de eerstvolgende vergadering van de commissie ruimtelijke kwaliteit (voorheen welstandscommissie) is op 15 augustus 2018 van 11.00 uur tot 14.00 uur in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar.

Erfgoedcommissie

De datum van de eerstvolgende vergadering van de Erfgoedcommissie is op 4 september 2018 van 09.30 uur tot 12.30 uur in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar. Het is raadzaam om vooraf telefonisch contact op te nemen met mevrouw A. (Angelique) Reitsma via 088 599 7573 als u de zitting wilt bijwonen.

Vianen, 31 juli 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Vianen,

de loco secretaris
F. (Francis) Jongmans

de burgemeester
W.G. (Wim) Groeneweg