Bekendmakingen en besluiten week 34 - 2018

21-08-2018

Tegen onderstaande besluiten kunt u schriftelijk bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan tot zes weken nadat het besluit verzonden is. Indien de verzenddatum ontbreekt, gaat de termijn van zes weken in op de dag na de bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u op onze website www.vianen.nl/bezwaar.

Verzenddatum: 14 augustus 2018.
Zaaknummer: VHL 23028.
Omschrijving: de bouw van 39 sociale huurwoningen, verleende omgevingsvergunning.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Bastionstraat 2 t/m 18, Buitengrachtsteeg 1 t/m 17, Buitengrachtsteeg 2 t/m 16, Lekstraat 1 t/m 15, te Hoef en Haag.

Verzenddatum: 14 augustus 2018.
Zaaknummer: VHL 29316.
Omschrijving: toekennen huisnummering aan 39 woningen, besluit huisnummering.
Locatie: Bastionstraat 2 t/m 18, 4125 TV (14 woningen), Buitengrachtsteeg 1 t/m 17, 4125 TT (9 woningen), Buitengrachtsteeg 2 t/m 16, 4125 TT (8 woningen), Lekstraat 1 t/m 15, 4125 TD (8 woningen) te Hoef en Haag.

Verzenddatum: 14 augustus 2018.
Zaaknummer: VHL 29023.
Omschrijving: het tijdelijk plaatsen van een woonunit, verleende omgevingsvergunning.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Tienhovenseweg 3b te Everdingen.

Verzenddatum: 14 augustus 2018.
Zaaknummer: VHL 31664.
Omschrijving: toekennen huisnummering aan een tijdelijke woonunit, besluit huisnummering.
Locatie: Tienhovenseweg 3b, 4121 KS te Everdingen.

Rectificatie

Verzenddatum: 25 juli 2018.
Zaaknummer: VHL 24746.
Omschrijving: het plaatsen van extra tijdelijke klaslokalen Oosterlicht College d.m.v. units voor een periode van 6 maanden, verleende omgevingsvergunning.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Uithoflaan 1, Vianen.

Aanvraag omgevingsvergunning

Zaaknummer: VHL 32206.
Voor: bouwen van een uitbouw.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Otto van Asperenstraat 10 te Hoef en Haag.
Ontvangen: 13 augustus 2018.

Zaaknummer: VHL 32193.
Voor: het bouwen van een dakkapel.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Gruttostraat 10 te Vianen.
Ontvangen: 9 augustus 2018.

Zaaknummer: VHL 32193.
Voor: gevelwijziging ten behoeve van detailhandel.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Hagenweg 3f te Vianen.
Ontvangen: 13 augustus 2018.

Zaaknummer: VHL 32149.
Voor: vernieuwen van de bestaande berging.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Diefdijk 24 te Everdingen.
Ontvangen: 13 augustus 2018.

Zaaknummer: VHL 32401.
Omschrijving: verandering bestaand bouwwerk.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Brederodestraat 57 te Vianen.
Ontvangen: 15 augustus 2018.

Aanvraag Algemene Plaatselijke Verordening/Drank- en Horeca/evenementenvergunning

Verzenddatum: 9 augustus 2018.
Zaaknummer: 22725.
Omschrijving: het uitoefenen van het horecabedrijf Kwalitaria/Delifrance, verleende drank- en horecavergunning.
Locatie: Lijnbaan 15 te Vianen.

Tegen deze bekendmakingen kan geen bezwaar worden ingediend. De aanvragen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Voor het maken van een afspraak kunt u tussen 09.00 uur en 12.00 uur contact opnemen met Team Vergunningen via 088 599 7053.

Wijziging beleid Wob-verzoeken per e-mail

In hun vergaderingen van 17 juli 2018 hebben de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik besloten om hun beleid ten aanzien van het indienen van Wob-verzoeken via de elektronische weg te wijzigen. Deze wijziging houdt in dat het indienen van een Wob-verzoek per e-mail weer is toegestaan. Deze wijziging treedt in werking op de dag na die waarop deze is bekendgemaakt.

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De datum van de eerstvolgende vergadering van de commissie ruimtelijke kwaliteit (voorheen welstandscommissie) is op 29 augustus 2018 van 11.00 uur tot 14.00 in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar.

Erfgoedcommissie

De datum van de eerstvolgende vergadering van de Erfgoedcommissie is op 4 september 2018 van 09.30 uur tot 12.30 in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar. Het is raadzaam om vooraf telefonisch contact op te nemen met mevrouw A. (Angelique) Reitsma via 088 599 7573 als u de zitting wilt bijwonen.

Vianen, 21 augustus 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Vianen,


de loco secretaris
F. (Francis) Jongmans

de burgemeester
W.G. (Wim) Groeneweg