Bekendmakingen en besluiten week 35 - 2018

28-08-2018

Tegen onderstaande besluiten kunt u schriftelijk bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan tot zes weken nadat het besluit verzonden is. Indien de verzenddatum ontbreekt, gaat de termijn van zes weken in op de dag na de bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u op onze website www.vianen.nl/bezwaar.

Verzenddatum: 20 augustus 2018.
Zaaknummer: VHL 26805.
Omschrijving: het plaatsen van handelsreclame aan de gevel, verleende omgevingsvergunning.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Voorstraat 48 te Vianen.

Verzenddatum: 8 augustus 2018.
Zaaknummer: VHL 27509.
Omschrijving: het tijdelijk plaatsen van een Enecolab voor een termijn van 2 jaar ten behoeve van bijeenkomsten en educatie, verleende omgevingsvergunning.
Activiteit: bouwen, werk of werkzaamheden uitvoeren, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.
Locatie: Autenasekade 6a (ten zuiden van windturbine 1, Windpark Autena) te Vianen.

OVERIGE BEKENDMAKINGEN

Tegen onderstaande bekendmakingen kan geen bezwaar worden ingediend. De aanvragen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Voor het maken van een afspraak kunt u tussen 09.00 uur en 12.00 uur contact opnemen met Team Vergunningen via 088 599 7053.

Aanvraag omgevingsvergunning

Zaaknummer: VHL 32938.
Voor: uitbreiding bestaande gymzaal.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Zwanengat 5b te Vianen.
Ontvangen: 21 augustus 2018.

Zaaknummer: VHL 32575.
Omschrijving: plaatsen driehoeks-tentoonstellingsborden ten behoeve van een tentoonstelling.
Activiteit: bouwen, beschermingsgebied waterwinning.
Locatie: Lekdijk te Vianen, Hagestein en Everdingen.
Ontvangen: 16 augustus 2018.

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De datum van de eerstvolgende vergadering van de commissie ruimtelijke kwaliteit (voorheen welstandscommissie) is op 29 augustus 2018 van 11.00 uur tot 14.00 uur in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar.

Erfgoedcommissie

De datum van de eerstvolgende vergadering van de Erfgoedcommissie is op 4 september 2018 van 09.30 uur tot 12.30 uur in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar. Het is raadzaam om vooraf telefonisch contact op te nemen met mevrouw A. (Angelique) Reitsma via 088 599 7573 als u de zitting wilt bijwonen.

Vianen, 28 augustus 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Vianen,

de loco secretaris
F. (Francis) Jongmans

de burgemeester
W.G. (Wim) Groeneweg