Vergadering Vijfheerenlanden-Beraad

11-09-2018

Op donderdag 20 september 2018 is er een vergadering van het Vijfheerenlanden-Beraad. De vergadering vindt plaats in de raadzaal van het Stadhuis in Vianen en begint om 20.30 uur. (Let op: andere aanvangstijd!) De vergadering is openbaar. Het Vijfheerenlanden-Beraad bestaat uit afgevaardigden van alle fracties van de drie gemeenteraden.

Op de agenda staat o.a.:

  • Harmonisatie kinderopvang Vijfheerenlanden
  • Initiatiefvoorstel PvdA en D66 over duurzaamheid in relatie tot bouwleges

U kunt gebruik maken van het spreekrecht voor het publiek. U dient zich hiervoor voorafgaand aan de vergadering aan te melden bij mevrouw K. Goossens via 088 599 7095 of k.goossens@vijfheerenlanden.nl.

De volledige agenda voor de vergadering van het VHL-Beraad staat op vijfheerenlanden.nl en in het Raadsinformatiesysteem op vianen.nl. Het is mogelijk om de vergadering te beluisteren via de tab 'live'.

U bent van harte welkom!