Bekendmakingen en besluiten week 43 - 2018

22-10-2018

Aanvraag omgevingsvergunning

Tegen onderstaande bekendmakingen kan geen bezwaar worden ingediend. De aanvragen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Voor het maken van een afspraak kunt u tussen 09.00 uur en 12.00 uur contact opnemen met Team Vergunningen via (088) 599 7053.

Zaaknummer: VHL 38979.
Voor: het bouwen van 6 bedrijfsunits.
Activiteit: bouwen en uitrit.
Locatie: Gaasperwaard te Vianen.
Ontvangen: 12 oktober 2018.

Zaaknummer: VHL 39379.
Voor: het plaatsen van een reclamezuil.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Stuartweg 10 te Vianen.
Ontvangen: 16 oktober 2018.

Zaaknummer: VHL 39683.
Voor: het oprichten van een machineberging.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Zijderveldselaan 78 te Zijderveld.
Ontvangen: 18 oktober 2018.

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De datum van de eerstvolgende vergadering van de commissie ruimtelijke kwaliteit (voorheen welstandscommissie) is op 7 november 2018 van 11.00 uur tot 14.00 uur in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar.

Erfgoedcommissie

De datum van de eerstvolgende vergadering van de Erfgoedcommissie is op 14 november 2018 van 09.30 uur tot 12.30 uur in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar. Het is raadzaam om vooraf telefonisch contact op te nemen met de heer K. (Kees) Schrijvers via (088) 599 7000 als u de zitting wilt bijwonen.

Vianen, 25 oktober 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Vianen,

de loco secretaris
F. (Francis) Jongmans     

de burgemeester
W.G. (Wim) Groeneweg