Kieskompas gemeenteraadsverkiezingen gemeente Vijfheerenlanden

26-10-2018

Op 21 november 2018 mogen alle inwoners van 18 jaar en ouder uit de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik gaan stemmen. Deze drie gemeenten vormen vanaf 1 januari 2019 de gemeente Vijfheerenlanden. Op basis van de uitslag wordt de eerste raad en het eerste college van Vijfheerenlanden gevormd.

Keuzemenu

Het is u vast niet ontgaan. Verspreid over de toekomstige gemeente Vijfheerenlanden staan de welbekende borden met verkiezingsposters weer opgesteld. Ze vormen uw keuzemenu voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Wellicht heeft u die keuze al lang en breed gemaakt. Maar het is ook goed mogelijk dat u nog twijfelt welke partij straks uw stem mag ontvangen.

In dat geval kan het kieskompas u helpen bij het maken van een keuze. 

Het kieskompas

Achter elke verkiezingsposter ligt een verhaal; het verkiezingsprogramma. Dit programma maakt duidelijk hoe een politieke partij denkt over zaken die van invloed zijn op uw directe leefomgeving.

Welk verkiezingsprogramma sluit het meest aan op uw standpunten en overtuiging?
Het kieskompas helpt u bij het vinden van de partij die uw stem het best vertegenwoordigt.

Het doel van het Kieskompas is om u de verschillen tussen alle deelnemende partijen te laten zien, zodat u op 21 november een beter geïnformeerde keuze kunt maken.

Om aan de slag te gaan met het kieskompas, klikt u op de volgende link: https://vijfheerenlanden.kieskompas.nl

Het Kieskompas vraagt voor de start van de vragen naar uw geboortejaar, geslacht, opleiding en postcode. Kieskompas geeft aan deze gegevens ‘uitsluitend te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek’. Het invullen van deze vragen is niet verplicht, ook zonder het invullen van deze gegevens kunt u gebruik maken van deze kieshulp.