Werkzaamheden Algemene Begraafplaats Everdingen

02-11-2018

Dinsdag 6 november 2018 gaan we starten met de uitbreiden van het aantal graven op de Algemene Begraafplaats te Everdingen.

Een aanwezige groenstrook zal omgevormd worden om nieuwe graven te realiseren, om dit mogelijk te maken worden een aantal bomen en struiken verwijderd, waar mogelijk zal herplant plaatsvinden. 

Wij verzoeken de direct aanwonenden niet te parkeren voor het Hervormd centrum vanaf maandagmorgen 12 november 2018 tot einde werkzaamheden.

De werkzaamheden zullen fasegewijs uitgevoerd worden om de overlast tot een minimum te beperken. De Hervormde Kerk en het Hervormd Centrum blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar.