Bekendmakingen en besluiten week 45 - 2018

06-11-2018

Tegen onderstaande besluiten kunt u schriftelijk bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan tot zes weken nadat het besluit verzonden is. Indien de verzenddatum ontbreekt, gaat de termijn van zes weken in op de dag na de bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u op onze website www.vianen.nl/bezwaar.

Verzenddatum: 30 oktober 2018.
Zaaknummer: VHL 40537.
Omschrijving: het toekennen van nummeraanduiding 3f en 3g aan 2 winkelpanden, verleend besluit nummeraanduiding.
Locatie: Hagenweg 3f en 3g te Vianen.

Verzenddatum: 30 oktober 2018.
Zaaknummer: VHL 34652.
Omschrijving: wijzigen indeling brandcompartimenten, verleende omgevingsvergunning.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Hagenweg 3f en 3g te Vianen.

Verzenddatum: 1 november 2018.
Zaaknummer: VHL 35451.
Omschrijving: realisatie 3 bruggen, verleende omgevingsvergunning.
Activiteit: bouwen en aanleg.
Locatie: nabij de uitkijktoren op het kasteelterrein in Hoef en Haag.

Verzenddatum: 30 oktober 2018.
Zaaknummer: VHL 33963.
Omschrijving: het plaatse van een dakkapel met nokverhoging.
Locatie: Wilgenstraat 10 te Vianen.

OVERIGE BEKENDMAKINGEN

Aanvraag omgevingsvergunning

Tegen onderstaande bekendmakingen kan geen bezwaar worden ingediend. De aanvragen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Voor het maken van een afspraak kunt u tussen 09.00 uur en 12.00 uur contact opnemen met Team Vergunningen via 088 599 7053.

Zaaknummer: VHL 40402.
Voor: nieuw plaatsen van een mestkelder met sleufsilo.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Tienhovenseweg 25a te Everdingen.
Ontvangen: 25 oktober 2018.

Zaaknummer: VHL 41187.
Voor: het wijzigen van een bergruimte naar woning.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Brederodestraat 57 te Vianen.
Ontvangen: 1 november 2018.

Aanleg E-Oplaadplaats

Aanleg E-Oplaadplaats ten behoeve voor het opladen van elektrische auto’s aan de Beatrix van Egmondstraat Vianen ter hoogte van nummer 24.
- Wegenverkeerswet 1994 (WvW 1994), art. 15, lid 1, en het bepaalde in artikel 12 van het Besluit Administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW).

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De datum van de eerstvolgende vergadering van de commissie ruimtelijke kwaliteit (voorheen welstandscommissie) is 7 november 2018 van 11.00 uur tot 14.00 uur in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar.

Erfgoedcommissie

De datum van de eerstvolgende vergadering van de Erfgoedcommissie is op 14 november 2018 van 09.30 uur tot 12.30 uur in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar. Het is raadzaam om vooraf telefonisch contact op te nemen met de heer K. (Kees) Schrijvers via 088 599 7571 als u de zitting wilt bijwonen.

Vianen, 6 november 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Vianen,

de loco secretaris     de burgemeester


F. (Francis) Jongmans                                W.G. (Wim) Groeneweg