Groot onderzoek naar koopgedrag

06-11-2018

De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen een sterke groei heeft doorgemaakt, is op straat vaker leegstand zichtbaar en veranderen winkels in bijvoorbeeld horeca of woningen. Gemeenten en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang.

Versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen

Begin september is in de Randstad daarom een grootschalig onderzoek gestart. De regio Vijfheerenlanden valt hier ook onder. Dat onderzoek brengt, net als in 2016, in beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankooplocaties. Deze informatie brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld en helpt daarmee gemeenten en provincies bij het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen. Het onderzoek wordt wederom uitgevoerd op verzoek van de Provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O Research.

Deelnemers gezocht

Begin september is het veldwerk gestart. In deze periode zijn ook inwoners uit Vianen uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Zij ontvingen namens de provincies een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus. De huishoudens zijn willekeurig geselecteerd. Deelnemen kan ook door online een vragenlijst in te vullen. Inwoners die geen brief krijgen, maar wel graag willen meedoen kunnen deze vragenlijst invullen via www.startvragenlijst.nl/kso2018. Onder alle deelnemers van het onderzoek worden 50 cadeaubonnen van € 25,00 verloot.

Privacy gewaarborgd

De privacy van deelnemers is gewaarborgd in overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving (AVG). Antwoorden van deelnemers zijn niet gekoppeld aan hun woonadres en worden uitsluitend gebruikt voor het Randstad Koopstromenonderzoek 2018.

Meer informatie

Meer informatie over het onderzoek kunt u vinden op de website www.kso2018.nl. Voor meer informatie of vragen kunt u ook mailen naar info@kso2018.nl.