Buitengewone raadsvergadering 29 november 2018

07-11-2018

Op 1 januari 2019 houdt de gemeente Vianen op te bestaan en vormen de gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. In een buitengewone raadsvergadering wordt stilgestaan bij het afscheid van de zelfstandige gemeente Vianen. Deze vergadering vindt plaats op donderdag 29 november 2018 van 15.30 uur tot 17.30 uur in de Blauwe Zaal van Helsdingen Sport en Cultuur. In deze vergadering wordt afscheid genomen van de bestuurders van Vianen en vindt ook de bekendmaking plaats van de prijzen voor het Afscheidscadeau Vianen.

Aanmelden buitengewone raadsvergadering

Voor de buitengewone raadsvergadering zijn veel direct betrokkenen uitgenodigd, zoals familie en vrienden van degenen die afscheid nemen, oud-bestuurders, genomineerden van het Afscheidscadeau Vianen e.d.. Maar in de Blauwe Zaal zijn nog plaatsen beschikbaar voor inwoners van de gemeente Vianen die bij deze vergadering aanwezig willen zijn (alhoewel het aantal beschikbare plaatsen beperkt is). U kunt zich dus aanmelden voor de buitengewone raadsvergadering op 29 november 2018. Toekenning hiervan gebeurt op volgorde van binnenkomst en vol is vol.
Aanmelden kan bij Annemarie Loupatty bij voorkeur per e-mail: bestuurssecretariaat-vianen@vijfheerenlanden.nl of anders per telefoon: 088 599 7368.

Meer informatie en vragen

De agenda voor de buitengewone raadsvergadering wordt gepubliceerd op de gemeentepagina van Het Kontakt in de editie van 20 november 2018 en op de website www.vianen.nl/vergaderingen. Met (algemene) vragen over de raadsvergadering van 29 november 2018 kunt u terecht bij Kees Steehouwer, griffier van de gemeenteraad via 06 5199 9415 of k.steehouwer@vianen.nl