Bekendmakingen en besluiten week 47 - 2018

20-11-2018

Tegen onderstaande besluiten kunt u schriftelijk bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan tot zes weken nadat het besluit verzonden is. Indien de verzenddatum ontbreekt, gaat de termijn van zes weken in op de dag na de bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u op onze website www.vianen.nl/bezwaar.

Omgevingsvergunning

Verzenddatum: 13 november 2018.
Zaaknummer: VHL 36116.
Omschrijving: uitbreiden van de woning op de verdieping, verleende omgevingsvergunning.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Molenstraat 11 te Vianen.

Verzenddatum: 15 november 2018.
Zaaknummer: VHL 38095.
Omschrijving: vestiging van een werkplaats voor aquariumbouw en kwekerij voor siervissen, verleende omgevingsvergunning.
Activiteit: afwijken bestemmingsplan.
Locatie: Nijensteinseweg 18b te Hagestein.

Aanvraag Algemene Plaatselijke Verordening/Drank- en Horeca/evenementenvergunning

Verzenddatum: 8 november 2018.
Zaaknummer: 41689.
Omschrijving: verleende standplaatsvergunning t.b.v. het verkopen van kerstbomen van 6 december t/m 24 december 2018.
Locatie: Kerkweg 3 in Zijderveld.

Verzenddatum: 8 november 2018.
Zaaknummer: 41974.
Omschrijving: verleende collectevergunning t.b.v. CNS Herédium van 10 december t/m 14 december 2018.
Locatie: kern in Zijderveld.

Verzenddatum: 13 november 2018.
Zaaknummer: 42023.
Omschrijving: ontheffing openingstijden t.b.v. Dorpshuis De Biezen op 1 januari 2019 van 00.30 – 04.00 uur.
Locatie: Dorpshuis De Biezen in Hagestein.

Verzenddatum: 13 november 2018.
Zaaknummer: 42354.
Omschrijving: verleende standplaatsvergunning t.b.v. het verkopen van poelierswaren van 1 januari 2019 t/m 31 december 2019.
Locatie: wijkwinkelcentrum De Hagen in Vianen.

Verzenddatum: 13 november 2018.
Zaaknummer: 42353.
Omschrijving: verleende standplaatsvergunning t.b.v. het verkopen van poelierswaren van 1 januari 2019 t/m 31 december 2019.
Locatie: wijkwinkelcentrum Monnikenhof in Vianen.

Verzenddatum: 15 november 2018.
Zaaknummer: 42378.
Omschrijving: verleende standplaatsvergunning t.b.v. het verkopen van Italiaanse broodjes, smoothies en pizzastukken van 1 januari 2019 t/m 31 december 2019.
Locatie: bedrijventerrein De Biezen (Hoogewaard) in Vianen.

Aanvraag omgevingsvergunning

Tegen onderstaande bekendmakingen kan geen bezwaar worden ingediend. De aanvragen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Voor het maken van een afspraak kunt u tussen 09.00 uur en 12.00 uur contact opnemen met Team Vergunningen via 088 599 7053.

Zaaknummer: VHL 42350.
Voor: het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Viaanse Bos 3 te Vianen.
Ontvangen: 9 november 2018.

Zaaknummer: VHL 34993.
Voor: het bouwen van een bijgebouw.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Hubrecht van Everdingenplein 1 te Vianen.
Ontvangen: 11 november 2018.

Zaaknummer: VHL 42539.
Voor: het aanbrengen van een kozijn in de zijgevel.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Hoevesteinse lint 29 te Hoef en Haag.
Ontvangen: 12 november 2018.

Overige bekendmakingen

Tegen onderstaande bekendmakingen kan geen bezwaar worden ingediend. De aanvragen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Voor het maken van een afspraak kunt u tussen 09.00 uur en 12.00 uur contact opnemen via 088 599 7000.

Zaaknummer: VHL 30383.
Verzonden: 12 september 2018.
Omschrijving: het installeren van een gesloten bodemenergiesysteem bij de woning, melding gesloten bodemenergiesysteem.
Activiteit: bodemenergie.
Locatie: Hoevensteinse Lint 65 te Hoef en Haag.
Ontvangen: 24 juli 2018.

Zaaknummer: VHL 30391.
Verzonden: 12 september 2018.
Omschrijving: het installeren van een gesloten bodemenergiesysteem bij de woning, melding gesloten bodemenergiesysteem.
Activiteit: bodemenergie.
Locatie: Laurierkerspad 2 te Hoef en Haag.
Ontvangen: 24 juli 2018.

Zaaknummer: VHL 30389.
Verzonden: 12 september 2018.
Omschrijving: het installeren van een gesloten bodemenergiesysteem bij de woning, melding gesloten bodemenergiesysteem.
Activiteit: bodemenergie.
Locatie: Veldesdoornpad 14 te Hoef en Haag.
Ontvangen: 24 juli 2018.

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De datum van de eerstvolgende vergadering van de commissie ruimtelijke kwaliteit (voorheen welstandscommissie) is op 21 november 2018 van 11.00 uur tot 14.00 uur in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar.

Erfgoedcommissie

De datum van de eerstvolgende vergadering van de Erfgoedcommissie is op 19 december 2018 om 11.00 uur in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar. Het is raadzaam om vooraf telefonisch contact op te nemen met de heer K. (Kees) Schrijvers via 088 599 7571 als u de zitting wilt bijwonen.

Vianen, 20 november 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Vianen,

de loco secretaris     de burgemeester


F. (Francis) Jongmans                                W.G. (Wim) Groeneweg