Kliko's op de openbare weg

03-12-2018

Steeds vaker wordt geconstateerd dat kliko’s op de openbare weg langer blijven staan dan de daartoe bestemde tijden (ophaaldagen).

Kliko’s staan langer dan noodzakelijk in brandgangen of op het trottoir. In verband met de veiligheid en het zoveel mogelijk beperken van de overlast voor de omgeving, verzoeken wij u uw container zo kort mogelijk voor het inzamelen aan te bieden en na het legen zo snel mogelijk weer op uw eigen terrein te zetten.

Het team Handhaving & Toezicht kan hiervoor in de toekomst een boete uitschrijven. Wij vertrouwen op uw begrip en medewerking.