Openbare oproep

Uit onderzoek van gemeente Vianen is gebleken dat onderstaande personen waarschijnlijk niet meer wonen op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen (BRP) zijn ingeschreven.

Deze personen worden verzocht binnen vier weken na datum van het voornemen te reageren. Reageren kan via het Klant Contact Centrum (KCC). Dit team is te bereiken via: gemeente@vianen.nl. Bij het niet tijdig reageren, wordt de persoonslijst in de BRP opgeschort. Dit betekent dan dat u niet meer ingeschreven staat als ingezetene in de BRP.

Voornaam

Achternaam

Adres

Postcode

Woonplaats

Datum plaatsing oproep