Werkzaamheden

Verbreding A27 Houten-Hooipolder

Op de A27 tussen Houten en het knooppunt Hooipolder stroomt het verkeer niet goed door. Bijna elke dag staan automobilisten vast. Daarom onderzoekt Rijkswaterstaat welke maatregelen de doorstroming op dit traject kunnen verbeteren. Zo wordt ter hoogte van de gemeente Vianen gekeken naar een verbreding van de A27, bestaande uit vier rijstroken. De start van de realisatie is op dit moment voorzien in 2019.

Op dit moment zijn de eerste ontwerpen, waaronder het Landschapsplan, (in concept) gereed en zijn de eerste milieuonderzoeken afgerond. Flow27, het bureau dat namens Rijkswaterstaat de werkzaamheden uitvoert, heeft het afgelopen jaar de wensen vanuit de omgeving geïnventariseerd. Al deze ideeën zijn vervolgens getoetst op haalbaarheid en waar mogelijk meegenomen in het ontwerpproces. In de digitale informatiekrant van december 2015 leest u alles over de stand van zaken en krijgt u antwoord op veel gestelde vragen. De ontwerpen, de informatiekrant en antwoorden op veelgestelde vragen kunt u lezen op de website www.A27participatie.nl

Algemene informatie over dit project kunt u lezen op de website van Rijkswaterstaat. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Dan kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief!