Milieuklacht melden

Laten we Vianen schoon houden

We willen Vianen schoon en gezond houden. Daarvoor is het nodig dat bedrijven en inwoners zich aan een aantal regels houden. Milieuklachten (bijvoorbeeld afval, stank, geluidshinder) kunt u bij verschillende instanties melden.

Klachten over bedrijven

Hebt u last van vuil, stank of lawaai van bedrijven in Vianen? Meld dit dan bij de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU)

Heeft u last van de stank van schepen die ondanks het verbod varend ontgassen? Kijk dan bij de Provincie Utrecht. U kunt dit melden via de milieuklachtentelefoon van de provincie Utrecht.: tel. 0800 - 022 55 10

Klachten over (zwerf)afval

Hebt u klachten over zwerfafval of over het ophalen van huisvuil? Neem dan contact op met de Stadswerf.

Geluidshinder

Heb u last van geluidshinder van uw buren of door evenementen? Bel dan de politie.