Wat te doen bij verstopping van het riool?

Erfscheidingsputje

Als er problemen zijn met de riolering (bijv. een verstopping), moet eerst worden nagegaan of deze worden veroorzaakt binnen het eigen perceel of daarbuiten. Als eigenaar gaat u op zoek naar het erfscheidingsputje om deze vrij te graven. 

  • Wanneer het putje leeg is, dan zit de verstopping vrijwel zeker in uw leiding. U bent als  woningeigenaar zelf verantwoordelijk voor het oplossen van de verstopping.
  • Wanneer het putje vol staat, dan zit de verstopping in de riolering op het openbaar terrein. De gemeente is in de meeste gevallen verantwoordelijk voor het oplossen van het probleem. Neemt u dan contact op met de afdeling Beheer Openbare Ruimte, T: (0347) - 369 911.

Gemeente aansprakelijk? Bespreek dit vooraf

Als de verstopping in het openbare riool zit, is het noodzakelijk dat dit door middel van het erfscheidingsputje wordt vastgesteld. Indien de gemeente aansprakelijkheid erkent, lost de gemeente het probleem op. In veel gevallen betaalt de gemeente de gemaakte kosten, maar niet alle schade wordt vergoed. Als de verstopping is veroorzaakt door verkeerd gebruik van het riool, betaalt de gemeente niet. Denkt u hierbij aan verstopping van het riool door bijvoorbeeld wegwerpdoekjes, luiers, maandverband.

Belangrijk om te weten

Ook kan de gemeente de kosten niet vergoeden als de oorzaak van de verstopping niet meer kan worden aangetoond. Dit is bijvoorbeeld het geval als u uw aansluiting eerst via een ontstoppingsbedrijf laat ontstoppen en daarna pas de gemeente aansprakelijk stelt.

Calamiteit

Buiten kantooruren en in het weekend kunt u bij calamiteiten telefonisch contact opnemen met de gemeente op T: (0347) - 327 555.