Afvalstoffenheffing

Wie betaalt afvalstoffenheffing

Iedereen die in Vianen woont betaalt afvalstoffenheffing. Hiermee kan de gemeente de kosten betalen van het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. De afvalstoffenheffing wordt per huishouden berekend. De afvalstoffenheffing geldt ook als u nooit huishoudelijk afval aanbiedt.

De aanslag

U krijgt eens per jaar een aanslag voor de afvalstoffenheffing in de gecombineerde aanslag. De aanslag afvalstoffenheffing gaat uit van de situatie op 1 januari van dat jaar (de peildatum). Het tarief hangt af van het aantal en soort afvalcontainers dat u hebt. Verandert het aantal afvalcontainers in de loop van het jaar, dan wordt het tarief pas het jaar daarop aangepast.

Tarieven 2018

Omschrijving Tarief per jaar in €
1 kleine grijze en maximaal 2 kleine groene containers (140 liter) 194,76
1 grote grijze (240) en maximaal 2 kleine groene containers (140 liter) 263,76
1 kleine groene afvalcontainer (140 liter) extra 33,55
1 grote grijze afvalcontainer (240) liter extra 81,50
gezamenlijke ondergrondse afvalinzameling 194,76

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de opgelegde afvalstoffenheffing, dan kunt u online bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen.  Dit kan tot 6 weken na dagtekening van de aanslag. Voor het online bezwaar maken heeft u uw DigiD nodig.

Andere containers

Wilt u een andere of een extra container, maak dan een afspraak op de Stadswerf. Voor een andere of extra container worden wel kosten berekend:

Omschrijving Kosten
Nieuwe afvalcontainer (bij thuisbezorging bijkomende voorrijkosten € 33,75) € 54,00
1ste aanvraag omwisselen afvalcontainer € 0,00
2de of volgende aanvraag omwisselen afvalcontainer € 34,75
1ste aanvraag omwisselen afvalcontainer op locatie (tegen voorrijkosten) € 33,75
2de of volgende aanvraag omwisselen afvalcontainer op locatie (inclusief voorrijkosten) € 68,50

Verhuizing

  • Als u binnen de gemeente Vianen verhuist, krijgt u voor uw oude adres een ontheffing en voor uw nieuwe adres een nieuwe aanslag.
  • Als u in de loop van het jaar in Vianen komt wonen, ontvangt u een aanslag over de nog komende kalendermaanden. Wanneer u voor de 16e van de maand verhuist, telt deze maand nog als volle maand mee. Verhuist u na de 15e van de maand, dan telt die maand niet meer mee.
  • Als u naar een andere gemeente verhuist, krijgt u een deel van de betaalde afvalstoffenheffing terug.