Belastingen en heffingen kwijtschelding

Wanneer komt u in aanmerking voor kwijtschelding

Hebt u alleen AOW of een minimuminkomen en bent u niet in staat om de gemeentelijke heffingen te betalen? Dan komt u misschien in aanmerking voor (gedeeltelijke) kwijtschelding.

Waarvoor is kwijtschelding mogelijk

Kwijtschelding is mogelijk voor de volgende gemeentelijke heffingen:

  • rioolheffing
  • afvalstoffenheffing (alleen eerste container)

Kwijtschelding aanvragen

U kunt kwijtschelding van gemeentelijke heffingen aanvragen via Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR):

  • digitaal: ga naar het digitaal loket van BSR, u heeft wel uw DigiD gegevens nodig
  • telefonisch: bel (0344) 704 704 om een aanvraagformulier aan te vragen

De behandeling van de kwijtscheldingsverzoek kan enkele maanden duren. In de tussentijd krijgt u van de gemeente uitstel van betaling.