Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen

Online bezwaar indienen

U kunt online bezwaar maken tegen een belastingaanslag van de gemeente. U heeft daarvoor wel uw DigiD gegevens of eHerkenning gegevens nodig.

De termijn voor het indienen van bezwaar is 6 weken gerekend vanaf de dagtekening van de aanslag. Dient u later dan 6 weken een bezwaar in, dan mag de gemeente uw bezwaarschrift 'niet-ontvankelijk' verklaren. Dat betekent dat de gemeente uw bezwaar niet in behandeling hoeft te nemen.