Leges

Wanneer worden leges in rekening gebracht

De gemeente kan leges in rekening brengen voor verstrekte diensten, te betalen door de aanvrager dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handeling is verricht.

Bij de meeste onderwerpen waarvoor leges in rekening worden gebracht, wordt de hoogte van de leges op de pagina al aangegeven. Voor een overzicht van alle leges verwijzen we naar de legesverordening 2018.