Onroerendezaakbelasting (OZB)

Wanneer betaalt u onroerendezaakbelasting

Bent u eigenaar van een woning of bedrijfspand? Dan betaalt u onroerendezaakbelasting (OZB) aan de gemeente. Ook gebruikers van bedrijfspanden en eigenaren van garageboxen betalen OZB.

De aanslag

Jaarlijks krijgt u een aanslag met daarin het bedrag aan onroerendezaakbelasting dat u moet betalen. Dit bedrag is gebaseerd op de getaxeerde waarde (de WOZ-waarde) van de woning of het bedrijfspand. U kunt online uw taxatieverslag inzien, u heeft daarvoor uw aanslagnummer en uw geboortedatum nodig.

De gemeente gaat uit van de situatie op 1 januari van het betreffende jaar. Degene die op die datum eigenaar is van het pand, betaalt voor het hele jaar de OZB. Ook als het pand nog in aanbouw is, betaalt u OZB.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de opgelegde aanslag, dan kunt u online bezwaar maken tegen de WOZ. Dit kan tot 6 weken na dagtekening van de aanslag. Voor het online bezwaar maken heeft u uw DigiD nodig of als u als bedrijf online bezwaar wil maken dan heeft u eHerkenning nodig.

U kunt ook schriftelijk bezwaar maken, het bezwaarschrift richt u dan aan de heffingsambtenaar van de gemeente Vianen. In uw bezwaarschrift vermeldt u de volgende gegevens:

  • naam en adres
  • adres van het pand waarom het gaat
  • reden van het bezwaar
  • nummer van de aanslag

Tarieven 2018

Het tarief van de onroerendezaakbelasting is een percentage van de WOZ-waarde. De gemeente bepaalt dat percentage. Dit wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld. De WOZ-waarde wordt jaarlijks opnieuw bepaald

Tarieven Percentage van WOZ-waarde
Eigendom woning 0,1004%
Eigendom niet-woning 0,2612%
Gebruik niet-woning 0,2155%

Rekenvoorbeelden

Rekenvoorbeeld 1:

  • De WOZ-waarde van een woning voor een eigenaar is € 200.000,-
  • De eigenarenbelasting is dan € 200.000,- x  0,1004% = € 208,-

Rekenvoorbeeld 2:

  • De WOZ-waarde van een kantoorpand is € 300.000,-
  • De eigenarenbelasting is dan € 300.000,- x 0,2612% = € 783,-
  • De gebruikersbelasting is dan € 300.000,- x 0,2155% = € 646,-