Precariobelastingen

Wanneer betaalt u precariobelasting?

U betaalt precariobelasting als u een voorwerp plaatst in, op of boven gemeentegrond, bestemd voor de openbare dienst. Dit zijn bijvoorbeeld openbare wegen of waterwegen en stukken gemeentegrond die voor iedereen toegankelijk zijn.

Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • terrasjes van horecaondernemingen
  • reclameborden
  • containers (voor de opvang van bouwpuin)
  • verkoopkraam
  • bouwkeet
  • steiger
  • balkon boven openbare grond

Informeer vooraf bij de gemeente of u precariobelasting verschuldigd bent.

Hoe betaalt u precariobelasting

U ontvangt een aanslag met daarop de verschuldigde precariobelasting. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de gemeente. Tarieven vastgesteld door gemeente en kunt u bekijken in de verordening precariobelasting.

Hoe kun je bezwaar maken?

U kunt binnen 6 weken na dagtekening online bezwaar maken tegen de precariobelasting. U heeft daarvoor wel uw DigiD gegevens nodig.