Rioolheffing

Wanneer betaalt u rioolheffing

Hebt u een woon- of bedrijfsruimte die is aangesloten op de gemeentelijke riolering? Dan betaalt u daarvoor rioolheffing. Hiermee kan de gemeente kosten betalen voor transport van afvalwater en voor het beheer van regenwater en grondwater.

De aanslag

U krijgt eens per jaar een aanslag voor de rioolheffing in de gecombineerde aanslag.

Tarieven 2018

Iedereen betaalt een vast bedrag voor 300 m³ afvalwater per jaar. Als u meer dan 300 m³ afvalwater afvoert, staat dit apart vermeld op uw aanslag.

Hoeveelheid afvalwater Tarief per jaar
0-500m³ € 86,93 per per volle eenheid van 100m³, met een minimum van 300 m³
500 m³ - 1000 m³ € 79,30 per volle eenheid van 100m³ boven 500 m³
boven 1000 m³ € 63,48 per volle eenheid van 100m³ boven 1000 m³

Rekenvoorbeeld 1:

Uw waterverbruik is 238m³. U betaalt voor het minimum van 300m³, dus 3 maal € 86,93 = € 260,79.

Rekenvoorbeeld 2:

Uw waterverbruik is 995m³. U betaalt voor de eerste 500m³ 5 maal € 86,93 = € 434,65. Voor de volgende 400m³ 4 maal € 79,30 = € 317,20. De resterende 95m³ is geen volle eenheid van 100m³ en wordt daarom niet belast.
In totaal betaalt u € 434,65 + € 317,20 =  € 751,85

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de opgelegde aanslag, dan kunt u online bezwaar maken tegen de rioolheffing. Dit kan tot 6 weken na dagtekening van de aanslag. Voor het online bezwaar maken heeft u uw DigiD nodig.

Verhuizing

  • Als u binnen de gemeente Vianen verhuist, krijgt u voor uw oude adres een ontheffing en voor uw nieuwe adres een nieuwe aanslag.
  • Verhuist u naar elders dan wordt de oorspronkelijke aanslag rioolheffing aangepast.