Waardering onroerende zaken (WOZ)

Per 1 oktober 2016 zijn de WOZ-waarden van woningen openbaar en te raadplegen op www.wozwaardeloket.nl

Wat is de WOZ-beschikking

De gemeente bepaalt jaarlijks de waarde van onroerende zaken, zoals woningen, bedrijfspanden en grond. Deze waardebepaling - de WOZ-beschikking - is de basis voor de onroerendezaakbelasting. Deze is opgenomen op de gecombineerde aanslag die u jaarlijks van de gemeente ontvangt. Ook de Belastingdienst en het waterschap gebruiken deze WOZ-waarde voor de heffing van belastingen.

Hoe wordt de waarde bepaald

De gemeente schakelt deskundige taxateurs in voor de waardebepaling van onroerende zaken. Zij houden bijvoorbeeld rekening met:

  • de ligging
  • het bouwjaar
  • de grootte van het pand en de kavel
  • bijzondere kenmerken, zoals een dakkapel of een aanbouw
  • bijzondere omstandigheden, zoals achterstallig onderhoud
  • de marktwaarde van het pand
  • de verkoopwaarde van een gelijksoortig pand

Peildatum

Bij de waardebepaling wordt uitgegaan van 2 peildata:

  • prijspeildatum: 1 januari van het vorige kalenderjaar
  • toestandspeildatum: 1 januari van het lopende kalenderjaar

Taxatieverslag opvragen

Als eigenaar kunt u online het taxatieverslag opvragen waarop de WOZ-waarde is gebaseerd. U heeft hiervoor uw aanslagnummer en geboortedatum nodig.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de waardebepaling in de WOZ-beschikking, dan kunt u online bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking. Dit kan tot 6 weken na dagtekening van de beschikking. Voor het online bezwaar maken heeft u uw DigiD nodig.

Motiveer uw bezwaar met goed onderbouwde argumenten, geef duidelijk aan waarom u het niet eens bent met de vastgestelde waarde. Als uw bezwaar gegrond is, zal de gemeente de waarde aanpassen en deze doorgeven aan het waterschap en de Belastingdienst.

Bezwaar maken (bedrijven)

Bezwaar maken (particulieren)