Vanaf 15 oktober (t/m 4 november) kunt u op deze pagina stemmen op uw favoriete afscheidscadeau in de categorieën Sport, Cultuur, Buurt en Zorg. Houd de pagina dus in de gaten!

Afscheidscadeau gemeente Vianen

De gemeente Vianen wordt op 1 januari 2019 onderdeel van de gemeente Vijfheerenlanden en houdt dan op te bestaan. De gemeente wil haar inwoners graag een afscheidscadeau geven waaraan iedereen iets heeft en waarover iedereen kan meebeslissen.
Daarom stelden we aan alle inwoners in de gemeente Vianen de vraag: welke projecten zou u nog willen uitvoeren voor bijvoorbeeld uw buurt, sportvereniging, zorgorganisatie of cultuurgezelschap? Heeft u een idee? U kon tot 17 september een projectidee indienen dat ten goede komt aan de gemeenschap en maak kans op een geldbedrag van € 7.500, € 5.000 of € 2.500 om het project uit te voeren!

En dan…?

 • Na 17 september splitst de gemeenteraad zich op in vier raadswerkgroepen: sport, cultuur, buurt en zorg. De vier raadswerkgroepen buigen zich over de ingekomen projecten en nomineren elk drie projecten. (In totaal worden dus 12 projecten genomineerd.)
 • Eind september worden de indieners op de hoogte gebracht of zijn of haar ingediende project is genomineerd.
 • Van 15 oktober tot en met 4 november kan iedereen in elke categorie een stem uitbrengen op zijn of haar favoriete project.
 • Na 4 november worden de stemmen geteld.
 • Tijdens de buitengewone raadsvergadering op 29 november maakt de gemeenteraad bekend welke vier projecten de meeste stemmen in de betreffende categorie hebben gekregen en € 7.500 ontvangen. De projecten die als tweede uit de bus komen ontvangen € 5.000. De nummers drie ontvangen € 2.500.

Criteria

Voor het indienen van een project zijn de onderstaande criteria opgesteld:

 • Een project moet vallen binnen de vier categorieën: sport, cultuur, zorg en buurt.
 • Een project staat in het teken van het algemeen maatschappelijk belang en ontstijgt dus het persoonlijk belang van inschrijvers en overige direct of indirect betrokkenen.
 • Het project draagt bij aan de doelen: versterken leefbaarheid, gezondheid of culturele ontwikkeling.
 • Het project kan uiterlijk voor 31 december 2019 gerealiseerd worden.
 • Initiatiefnemers mogen meerdere projecten in verschillende categorieën indienen (maximaal 1 project per categorie).
 • Het projectvoorstel moet voorzien zijn van een korte onderbouwde toelichting en bijbehorende begroting.
 • Er moet een aantoonbare band zijn met de Viaanse gemeenschap.
 • Er dient achteraf verantwoording te worden afgelegd over het gerealiseerde project.
 • Het projectvoorstel wordt ingediend via het daarvoor bestemde aanvraagformulier (digitaal of indien nodig op papier).
 • Voorstellen moeten uiterlijk 16 september zijn ingediend via genoemd formulier.
 • Indieners gaan er door inzending mee akkoord dat zij mogelijk hun idee presenteren aan de raadswerkgroepen en dat een filmpje over de genomineerde projecten wordt gemaakt en verspreid.
 • Door deelname gaan indieners akkoord met het verstrekken van enige persoons- en contactgegevens ten behoeve van de actie ‘Afscheidscadeau gemeente Vianen’ en het gebruik daarvan door de werkgroep Afscheidscadeau Vianen en gemeenteraadsleden. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig.
 • Over de nominaties en uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Bij onvoorziene gebeurtenissen beslist de raadswerkgroep naar bevind van zaken.

Vragen

Heeft u vragen over de procedure of de projectaanvraag, kunt u contact opnemen met:

Afscheidscadeau van Vianen! Win de uitvoering van jouw idee! vianen.nl/afscheidscadeau