Beleid en regelgeving

Verordeningen

De gemeenteraad stelt een groot aantal regelingen vast waaraan inwoners zich dienen te houden. Dit zijn de zogenaamde verordeningen. Op grond van deze verordeningen worden er nadere regels vastgesteld, de zogenaamde beleidsregels. De gemeente Vianen neemt deel aan verschillende regionale samenwerkingsverbanden. Regels voor deze deelname worden vastgelegd in de gemeenschappelijke regelingen.

Beleidsregels gemeenschappelijke regelingen

Beleidsregels bestuurlijke organisatie

Beleidsregels openbare orde, veiligheid en volksgezondheid

Beleidsregels maatschappelijke zorg en welzijn

Beleidsregels belastingen

Beleidsregels ruimtelijke ordening en milieu