Gemeenteraad

Het hoogste orgaan

De gemeenteraad is het hoogste orgaan in de gemeente Vianen. Deze raad neemt beslissingen over de hoofdzaken van beleid. De gemeenteraad bestaat uit 17 personen.

Burgemeester en Wethouders

De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad. Wethouders zitten niet in de gemeenteraad. De burgemeester en wethouders vormen samen het College van Burgemeester en Wethouders (B&W).

Raadsgriffier

De heer C.J Steehouwer is raadsgriffier. Hij ondersteunt de gemeenteraad.

Aanmelden spreekrecht publiek

Raadsvergaderingen zijn openbaar. Inwoners of vertegenwoordigers van bedrijven, organisaties en verenigingen die gebruik willen maken van het spreekrecht voor het publiek kunnen zich hiervoor aanmelden bij de griffier, T: (0347) 369 400, E: c.steehouwer@vianen.nl.