Inkoopbeleid

De gemeente Vianen spant zich continu in voor een (verdere) professionalisering van de Inkoop‐ en aanbestedingspraktijk. In dit Inkoop‐ en aanbestedingsbeleid wordt het inkoopproces inzichtelijk en transparant gemaakt door de doelstellingen, uitgangspunten en kaders te schetsen waarbinnen inkoop in de gemeente Vianen plaatsvindt. De gemeente leeft daarbij een aantal centrale doelstellingen na. 

Inkoop Bureau Midden Nederland

De gemeente Vianen laat zich in het merendeel van de grote inkooptrajecten ondersteunen door het Inkoop Bureau Midden Nederland (IBMN) waarbij zij is aangesloten. Het is dus goed mogelijk dat u te maken krijgt met IBMN die namens de gemeente Vianen het inkoopproces voert.