Koninklijke en gemeentelijke onderscheidingen

Wie verdient volgens u een onderscheiding?

Kent u iemand die een onderscheiding verdient? Een (Viaanse) sportcoach bijvoorbeeld die al jarenlang op zijn vrije zaterdag een jeugdteam traint? Of een voorzitter, een secretaris of een bestuurslid die maandelijkse vergaderingen bijwoont en 1001 zaken regelt? Of iemand die zich op een andere manier inzet voor organisaties op bijvoorbeeld het gebied van kunst, cultuur, kerkelijk leven, natuur of pleegzorg? Dan kan deze persoon in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding of een gemeentelijke onderscheiding.

Koninklijke onderscheiding (een lintje)

Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding? Neem dan een kijkje op de website van De Kanselarij der Nederlandse Orde. Daarop vindt u alle informatie! Zo leest u waaraan iemand moet voldoen om in aanmerking te komen voor een Koninklijke onderscheiding, hoe de aanvraagprocedure verloopt en kunt u het officiële voorstelformulier downloaden.

Handig om te weten

  • Een aanvraag voor de Lintjesregen, die altijd eind april gepland staat, moet 1 juli het jaar daarvoor al bij de gemeente worden aangeleverd. Dit zodat ook de provincie Utrecht, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het ministerie en de koning de aanvraag kunnen beoordelen.
  • Wilt u de onderscheiding op een ander moment laten uitreiken, tijdens een Bijzondere Gelegenheid, dan ontvangt de gemeente het complete voorstel minimaal zes maanden van tevoren.
  • Twijfelt u over de haalbaarheid van een aanvraag, neem dan contact op met één van de leden van het Lintjescomité of de kabinetsmedewerker van de gemeente Vianen. Wij beantwoorden graag uw vragen en geven advies. (Aan de rechterkant vindt u onze namen en contactgegevens.)
  • Woont de persoon voor wie u een aanvraag wilt indienen in Vianen, kunt u het ingevulde officiële voorstelformulier en de gevraagde documenten aanleveren bij de gemeente Vianen: Burgemeester gemeente Vianen, Postbus 46, 4130 EA Vianen. (Op de enveloppe graag ‘Vertrouwelijk’ vermelden.)

Gemeentelijke onderscheidingen

Wilt u iemand aandragen voor een gemeentelijke onderscheiding? Dan kunt u bij de gemeente Vianen iemand aandragen voor een Viaanse Noot of een Viaanse Kroon (ook wel het jeugd- en jongerenlintje genoemd).

Viaanse Noot

Met de Viaanse Noot wil de gemeente Vianen blijk geven van haar bijzondere waardering voor de ontvanger en zijn of haar betekenis voor de gemeente. Vanaf 1997 reikt de gemeente de Viaanse Noot uit. In aanmerking komen bijvoorbeeld personen en/of instellingen die zich voor (een deel van) de gemeenschap Vianen tenminste tien achtereenvolgende jaren, niet professioneel en onbetaald, hebben ingezet of ter gelegenheid van een algemeen aanvaarde bijzondere prestatie en van onbesproken gedrag zijn. Wilt u een aanvraag voor een Viaanse Noot indienen, dan kan dat via het digitale aanvraagformulier.

Het college van burgemeester en wethouders neemt uiteindelijk een besluit over het wel of niet uitreiken van de Viaanse Noot. Uiteraard wordt u hiervan op de hoogte gesteld, waarna samen met u gekeken wordt naar het moment van uitreiking. Houdt u hierbij rekening met een behandeltijd van drie maanden.

Viaanse Kroon (jeugd- en jongerenlintje)

De Viaanse Kroon kan de gemeente Vianen uitreiken aan de jonge vrijwilliger (tot 25 jaar) die zich belangeloos inzet voor de (Viaanse) samenleving. Een jongere die een voorbeeld is voor de gemeenschap, uw vereniging of stichting, die ‘de kop boven het maaiveld uitsteekt’, en het verdient om in het zonnetje gezet te worden. Het gemeentebestuur is namelijk ongelofelijk trots op deze groep jongeren die zich actief inzet voor de (Viaanse) samenleving. Zij verdienen daarom waardering. De gemeentelijke onderscheiding kan worden gezien als een ‘kroon op het werk’ en is vernoemd naar de initiatiefnemer raadslid Henk Kroon. Op 2 januari 2015 is de Viaanse Kroon voor het eerst uitgereikt. Wilt u iemand voordragen voor een Viaanse Kroon, dien dan digitaal een aanvraag in! 

Een adviescommissie beoordeelt de aanvraag en brengt een advies uit aan het college van burgemeester en wethouders. Het college neemt uiteindelijk een besluit over het wel of niet uitreiken van de Viaanse Kroon. Uiteraard wordt u hiervan op de hoogte gesteld, waarna samen met u gekeken wordt naar het moment van uitreiking. Houdt u hierbij rekening met een behandeltijd van drie maanden.