Logo, wapen en gemeentevlag

De gemeente Vianen heeft een logo, wapen en vlag.

Logo gemeente Vianen

In het logo van de gemeente Vianen symboliseert de blauwe lijn bovenlangs de Lek. De vier stippen staan voor Vianen en de drie kernen Hagestein, Everdingen en Zijderveld. De V die door Vianen en over de rivier loopt zijn de twee snelwegen (A2 en A27) die bij Vianen kruisen. Het logo wordt idealiter op een witte achtergrond getoond.

Wapen gemeente Vianen

​​Het wapen werd op 24 juli 1816 door de Hoge Raad van Adel aan de gemeente toegekend. Het wapen van Vianen bestaat uit drie zwarte zuilen tegen een zilveren achtergrond. Met boven het schild een vijfbladige kroon van goud. Het wapen van Vianen is afgeleid van het wapen van de Heren van Vianen. De familie Van Vianen was, evenals de familie Van Culemborg, afkomstig uit het geslacht Van Beusichem, die als wapen de drie zuilen voerden. Deze families voerden ook de drie zuilen in hun wapen.

Bij de gemeentelijke herindeling van 1986, waarbij Everdingen (inclusief Zijderveld) en Hagestein aan Vianen werden toegevoegd is besloten het wapen niet te wijzigen, omdat die twee gemeenten in de veertiende eeuw in handen waren van dezelfde familie, en omdat de drie zuilen de drie gemeenten symboliseren. De wapens van Everdingen en Hagestein zijn formeel op deze datum komen te vervallen.

Vlag gemeente Vianen

​​De drie zwarte zuilen komen ook terug op de gemeentevlag. De zwarte zuilen op wit zijn het wapenbeeld van de stad Vianen. Het geel van de bovenste baan is ontleend aan de gele schuinbalken uit het wapen van Everdingen. Het rood uit de onderste baan komt van het wapen van Hagestein in de oorspronkelijke kleuren. Rood was daarin de kleur van de gekanteelde dwarsbalken.

Gebruik van het logo en het wapen

Het gebruiken van het logo of het wapen mag alleen door de gemeentelijke organisatie zelf of na toestemming van de gemeente Vianen.  Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van het logo of wapen? Neem dan contact op met de afdeling communicatie via E. communicatie@vianen.nl of T. (0347) 369 911.