Commissie voor bezwaarschriften

Onafhankelijk advies

De commissie is onafhankelijk. De leden wonen niet in Vianen en werken niet voor de gemeente. Meestal krijgt de indiener van een bezwaarschrift de gelegenheid het bezwaar mondeling toe te lichten. Daarna geeft de commissie advies over het ingediende bezwaar.

Samenstelling commissie

Functie Naam
Samenstelling commissie
Voorzitter de heer mr. P.C. de Jong
Leden de heer mr. W.J. van Aalst en de heer G. Hoekstra
Secretaris mevrouw mr. L. de Man

Uitzonderingen

De commissie voor bezwaarschriften geeft geen advies over:

  • bezwaarschriften belastingzaken
  • bezwaarschriften waardering onroerende zaken