Referendum 2018

Woensdag 21 maart 2018 kunt u uw stem uitbrengen stemmen over de zogeheten sleepwet. De wet heet officieel Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). U kunt stemmen over de vraag: bent u voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017?

Wat is de sleepwet?

De sleepwet is ook wel de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Deze wet gaat over de bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). De AIVD en MIVD hebben deze wet nodig voor de veiligheid van Nederland. Om terreuraanslagen en cyberaanvallen te voorkomen en voor de veiligheid van Nederlandse militairen op missie.

De wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten bepaalt:

  • De taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
  • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden
  • hoe het toezicht is geregeld.

Meer informatie

referendumwiv2017.nl
referendum-commissie.nl
kiesraad.nl

Wie mag stemmen?

  • 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezingen
  • op 5 februari 2018 bent ingeschreven in de gemeente Vianen
  • de Nederlandse nationaliteit heeft.

Stemlocaties

De locaties waar u van 07.30 tot 21.00 uur kunt stemmen voor het referendum zijn:

Stadhuis Voorstraat 30 4132 AS Vianen
De Rank 't Wed 14 4132 CC Vianen
Zorgcentrum Hof van Batenstein Hof van Batenstein 1 4131 HA Vianen
De Prenter Grote Geusplein 1 4131 GZ Vianen
De Wiekslag Het Slyk 7 4133 EA Vianen
De Hoeksteen Groenkade 7 4133 NB Vianen
Clubgebouw Brederodes Langeweg 4 4133 AX Vianen
Dorpshuis De Biezen Bongerd 4 4124 AK Hagestein
Dorpshuis 't Knooppunt Graaf Florisstraat 4a 4121 EL Everdingen
Verenigingsgebouw De Krooshof Sidewende 1 4122 GX Zijderveld

Volmacht

Als een kiezer niet in de gelegenheid is zelf te gaan stemmen - bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie - kan hij een andere kiezer machtigen dit voor hem te doen. Dit heet stemmen bij volmacht. De persoon die wordt gemachtigd, kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.

Uitleg stemmen bij volmacht

Kiezerspas

Als een kiezer bij referenda in een andere gemeente wil stemmen dan waar hij woont, kan hij een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kan in heel Nederland gestemd worden. Zie Wet raadgevend referendum art. 60.

Uitleg stemmen met kiezerspas