Burgemeester W.G. (Wim) Groeneweg

Portefeuille 

 • Bestuurlijke organisatie en coördinatie
 • Openbare orde en veiligheid
 • Vergunning en handhaving
 • Personeel en organisatie
 • ICT
 • Interne en externe communicatie

Bestuursgroepen en commissies

 • College van B&W
 • Gemeenteraad
 • Presidium
 • Burgemeester

Nevenfuncties

 • Lid Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU): voortvloeiend uit functie.
 • Lid van het Regionaal Veiligheid College: voortvloeiend uit functie.
 • Voorzitter drivergroep Geweld vanuit 1e district Regionaal Veiligheid College: voortvloeiend uit functie.
 • Voorzitter Stichting beveiliging bedrijventerrein Vianen (SBBV): voortvloeiend uit functie.
 • Algemeen bestuurslid Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht (RHC ) gemeenschappelijke regeling Zuid Oost Utrecht: voortvloeiend uit functie.
 • Lid comité van aanbeveling Hospice Vianen: nevenfunctie onbezoldigd.
 • Lid Comité van aanbeveling Stichting de Iris, wooninitiatief gestart door ouders voor hun kinderen met een verstandelijke beperking Vianen Utrecht en omstreken: nevenfunctie onbezoldigd.
 • Beschermheer Stichting tot instandhouding van molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden: nevenfunctie onbezoldigd.
 • Voorzitter gebruiksvereniging GVAG Antea group: nevenfunctie onbezoldigd.
 • Voorzitter taskforce veilige buurten: nevenfunctie onbezoldigd. 
 • Lid Comité van Aanbeveling de Stichting Jan Blanken Vianen 2018, nevenfunctie, onbezoldigd.
 • Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand: nevenfunctie onbezoldigd.