Verzoek tot uithangen vlag

Voor het uithangen van diverse vlaggen zoals de nationale driekleur, de gemeentevlag of uw vlag, volgt de gemeente de nationale vlaginstructie en het lokale vlagprotocol.

Aanvraag doen

Wilt u een vlag van uw organisatie, stichting of vereniging uithangen bij het Stadhuis of de twee brandweerkazernes in Vianen en Hagestein, dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen. In het lokale vlagprotocol staan voorwaarden geformuleerd waaraan het uithangen van een vlag moet voldoen. Dit zijn:

  • vlaggen vanwege commerciële doeleinden (sponsoring inbegrepen) wordt niet toegestaan;
  • het doel van uw organisatie, stichting of vereniging en het doel van het vlaggen moet passend zijn bij de algemene normen en waarden die in de Nederlandse samenleving gelden (demonstreren en/of het verspreiden van propaganda d.m.v. vlaggen is uitgesloten);
  • het landelijke vlagprotocol gaat altijd boven het lokale vlagprotocol, het uithangen van buitenlandse-, provincie- of gemeentevlaggen gaat altijd boven het uithangen van vlaggen van derden;
  • een aanvraag ontvangen wij graag uiterlijk zes weken van tevoren;
  • wanneer een aanvraag is geaccordeerd ontvangen wij graag (uiterlijk vijf werkdagen voor de vlagdatum) drie vlaggen van de organisatie, stichting of vereniging waarna de gemeente de vlaggen na gebruik weer terugstuurt.

U heeft een aanvraag gedaan en dan?

Als u een aanvraag heeft gedaan, bespreekt de kabinetsmedewerker uw aanvraag met de burgemeester. Hierbij wordt gekeken naar het ‘Vlagprotocol gemeente Vianen’. De burgemeester neemt, op basis van het ‘Vlagprotocol gemeente Vianen’ en namens het college, een besluit over het wel of niet uithangen van de vlag en informeert de gemeenteraad hierover. De gemeenteraad kan, naar aanleiding van de brief, binnen twee weken aangeven of zij het eens of oneens zijn met het besluit. Wanneer (een fractie) van de gemeenteraad het oneens is met het besluit, volgt een raadsvoorstel. De kabinetsmedewerker houdt u ondertussen op de hoogte en informeert u over het uiteindelijke besluit.